De inkomsten beliepen 3.032 K€ in vergelijking met 1.359 K€ over dezelfde periode vorig jaar. Deze inkomsten zijn in hoofdzaak inkomsten uit niet-zaad activiteiten gezien er geen plantseizoen is tijdens deze periode.

EBITDA kwam uit op een verlies van 591 K€ ten opzichte van een verlies van 3.237 K€ over dezelfde periode vorig jaar. Dit is toe te schrijven aan de combinatie van hogere inkomsten enerzijds en lagere uitgaven voor R&D en marketing anderzijds.

Het netto verlies bedroeg 1.168 K€ vergeleken met 3.925 K€ tijdens het eerste kwartaal van 2009.

Kasmiddelen en kasequivalenten bedroegen op het einde van het eerste kwartaal 41.797 K€ ten opzichte van een bedrag van 45.762 K€ bij aanvang van het boekjaar. Het verbruik aan kasmiddelen is lijn met de vooropgestelde en eerder gecommuniceerde doelstellingen.

Devgen vertrouwt erop dat het zijn doelstelling zal behalen om zijn zaadactiviteiten te laten groeien met 35 tot 40% in 2010, uitgaande van een normale monsoon tijdens het komende seizoen (de voorspellingen terzake door het Indiase Meteorologisch Instituut zijn alvast positief) en een goed productieseizoen in de Filipijnen tijdens de maanden juni tot september.

De inkomsten beliepen 3.032 K€ in vergelijking met 1.359 K€ over dezelfde periode vorig jaar. Deze inkomsten zijn in hoofdzaak inkomsten uit niet-zaad activiteiten gezien er geen plantseizoen is tijdens deze periode. EBITDA kwam uit op een verlies van 591 K€ ten opzichte van een verlies van 3.237 K€ over dezelfde periode vorig jaar. Dit is toe te schrijven aan de combinatie van hogere inkomsten enerzijds en lagere uitgaven voor R&D en marketing anderzijds. Het netto verlies bedroeg 1.168 K€ vergeleken met 3.925 K€ tijdens het eerste kwartaal van 2009. Kasmiddelen en kasequivalenten bedroegen op het einde van het eerste kwartaal 41.797 K€ ten opzichte van een bedrag van 45.762 K€ bij aanvang van het boekjaar. Het verbruik aan kasmiddelen is lijn met de vooropgestelde en eerder gecommuniceerde doelstellingen. Devgen vertrouwt erop dat het zijn doelstelling zal behalen om zijn zaadactiviteiten te laten groeien met 35 tot 40% in 2010, uitgaande van een normale monsoon tijdens het komende seizoen (de voorspellingen terzake door het Indiase Meteorologisch Instituut zijn alvast positief) en een goed productieseizoen in de Filipijnen tijdens de maanden juni tot september.