De inkomsten bestaan voor 42% uit relatief stabiel toenemende custody en investment services. De licht dalende netto renteopbrengsten zijn 25% van het totaal en uit de effectentransacties gerelateerde clearing en settlement opbrengsten komt 17%.

Overige provisies en handel samen vormen 16%. De verdeling in de van cliënten afkomstige opbrengsten wordt duidelijk gemaakt door de samenstelling: institutionele cliënten 74%, financiële instituten 19% en van overige cliënten 7%.

... mede door samenwerking...

De in gang gezette consolidatie in de Europese financiële industrie heeft tot de joint venture met dwpbank geleid, marktleider in Duitsland.

Gebruik makend van het eigen IT platform wordt samen met de wholesale dienstverlening van dwpbanken een Europees netwerk voor kosten efficiënte dienstverlening aan partijen in de effecten-infrastructuur opgezet. Start vindt plaats in Nederland met de toetreding van 150 specialisten van Kas Bank.

Voor de Duitse markt wordt het bestaande netwerk van dwpbank gebruikt voor uitbreiding. Uitbouw van de samenwerking vergt volgens Theodoor Gilissen Bankiers enkele jaren .

... en toenemende regels

De toegenomen specialistische regelgeving, zoals de komende Basel III , Solvency II en pensioentoezichtregels, zal uitbesteding aan Kas Bank bevorderen.

De gezonde solvabiliteit van 21% en tier I ratio van 19% ondersteunen de positie. Voor '12 verwachten de analisten van volgens Theodoor Gilissen Bankiers een incidentele boekwinst van ruim Eur 4mln. op de verkoop van het aandelen pakket in LCH, maar de transactie is nog niet definitief.

Met een verwacht relatief hoog dividendrendement van ruim 8%, hoge boekwaarde per aandeel en verwachte winststijging in de komende jaren is de rating van volgens Theodoor Gilissen Bankiers kopen.

De inkomsten bestaan voor 42% uit relatief stabiel toenemende custody en investment services. De licht dalende netto renteopbrengsten zijn 25% van het totaal en uit de effectentransacties gerelateerde clearing en settlement opbrengsten komt 17%. Overige provisies en handel samen vormen 16%. De verdeling in de van cliënten afkomstige opbrengsten wordt duidelijk gemaakt door de samenstelling: institutionele cliënten 74%, financiële instituten 19% en van overige cliënten 7%. ... mede door samenwerking...De in gang gezette consolidatie in de Europese financiële industrie heeft tot de joint venture met dwpbank geleid, marktleider in Duitsland. Gebruik makend van het eigen IT platform wordt samen met de wholesale dienstverlening van dwpbanken een Europees netwerk voor kosten efficiënte dienstverlening aan partijen in de effecten-infrastructuur opgezet. Start vindt plaats in Nederland met de toetreding van 150 specialisten van Kas Bank. Voor de Duitse markt wordt het bestaande netwerk van dwpbank gebruikt voor uitbreiding. Uitbouw van de samenwerking vergt volgens Theodoor Gilissen Bankiers enkele jaren . ... en toenemende regelsDe toegenomen specialistische regelgeving, zoals de komende Basel III , Solvency II en pensioentoezichtregels, zal uitbesteding aan Kas Bank bevorderen. De gezonde solvabiliteit van 21% en tier I ratio van 19% ondersteunen de positie. Voor '12 verwachten de analisten van volgens Theodoor Gilissen Bankiers een incidentele boekwinst van ruim Eur 4mln. op de verkoop van het aandelen pakket in LCH, maar de transactie is nog niet definitief. Met een verwacht relatief hoog dividendrendement van ruim 8%, hoge boekwaarde per aandeel en verwachte winststijging in de komende jaren is de rating van volgens Theodoor Gilissen Bankiers kopen.