De winstcijfers zijn beter dan de consensus, waaraan is dat te danken?

We zijn blij dat we sterke resultaten hebben kunnen neerzetten in het tweede kwartaal, met een stijging van het totale volume met 2,1%, waarbij de belangrijkste merken een groei van 5,7% kenden. De EBITDA steeg met 5,6%. De stijging van het volume en van de EBITDA lag een weinig boven onze oorspronkelijke verwachtingen. Over het algemeen stimuleerden gunstige weersomstandigheden de volumegroei, behalve in Azië.

Daarnaast was onze sponsoring van de FIFA World Cup 2010 via verschillende merken het hoogtepunt van het kwartaal. Budweiser was voor de zevende keer sponsor van de FIFA World Cup met het meest wereldwijde, experimentele en digitale programma tot op heden dankzij onze toegenomen schaal, voetafdruk en creativiteit van de nieuwe Anheuser-Busch InBev-combinatie. Lokale merken zoals Jupiler in België en Nederland, maar ook Hasseröder in Duitsland, Brahma in Brazilië, Quilmes in Argentinië en Harbin in China - om er maar enkele te noemen - traden voor het eerst op als officiële lokale sponsors van de FIFA World Cup. De grootschalige en enthousiaste aanpak vertaalde zich in een nog nooit gezien regionaal engagement van de consument en een ongeëvenaarde mediatisering van deze merken.

Verder zien we ook opnieuw de resultaten van onze "focus brand"-strategie, die inhoudt dat we het merendeel van onze aandacht en middelen besteden aan onze belangrijkste merken, nl. de merken die volgens ons het grootste commerciële potentieel hebben. Het volume belangrijkste merken steeg in 2Q10 met 5,7% - sneller dus dan ons volume eigen bieren, dat met 2,0% groeide. In HY10 steeg het volume belangrijkste merken met 4,0%, bijna drie keer zoveel als de groei van ons volume eigen bieren met 1,4%. De belangrijkste merken, met in België Jupiler op kop, worden ook steeds belangrijker aangezien ze in hun totaliteit goed zijn voor 68,4% van het volume eigen bieren tegenover 66,7% in HY09.

Is de volumegroei vooral te danken aan Brazilië?

In de Zone Latijns-Amerika Noord als geheeld hebben we inderdaad opnieuw mooie volumeresultaten gekend in het tweede kwartaal, met een groei van 11,9%, waarbij de biervolumes met 13,1% stegen en het volume frisdranken met 8,8% toenam. In HY10 stegen de volumes in de Zone met 12,8%, waarbij het volume bieren een groei van 14,4% kende en het volume frisdranken met 8,8% toenam.

Met name in Brazilië steeg het biervolume met 13,7% in 2Q10 en met 14,9% in HY10 ten gevolge van groei van de industrie binnen het kader van een robuuste macro-economische omgeving alsook ten gevolge van marktaandeelwinsten. Het marktaandeel in Brazilië bedroeg 69,9% in HY10 tegenover 67,6% in HY09; innovaties vertegenwoordigden een aanzienlijk deel van de volumes. Het volume frisdranken steeg met 9,3% in 2Q10 en met 9,2% in HY10, voornamelijk ten gevolge van de groei van de industrie.

Maar ook in andere Zones als West-Europa, Latijns-Amerika en Azië mochten we een positieve evolutie van de volumes optekenen in het tweede kwartaal. Latijns-Amerika en Azië tekenden een stevige volumegroei op over het volledige halfjaar.

Kan het tij worden gekeerd wat verlies aan marktaandeel betreft? Wat is de belangrijkste reden voor het verlies aan marktaandeel? Welke markten zijn nu vooropgesteld als groeimarkten?

In HY10 hebben we marktaandeel gewonnen of behouden op markten die goed zijn voor nagenoeg de helft van onze totale biervolumes. Zoals in het managementcommentaar wordt aangegeven, zijn we echter niet tevreden met de algemene evolutie van ons marktaandeel, dat te wijten is aan een aantal factoren. Zo hadden we in de VS te maken met een moeilijke vergelijkingsbasis, mede door de lancering van Bud Light Lime in mei 2009. We hebben de effecten gevoeld van de sociale acties in België, waardoor we niet enkel in België, maar ook onze exportklanten een periode lang niet voldoende goed hebben kunnen beleveren. En in Rusland hebben we met grote investeringen en de eerste nieuwe internationale lancering van Bud onze positie in de premium and core-plus segmenten verder uitgebouwd, wat echter het volumeverlies in het value segment niet helemaal heeft goedgemaakt.

Maar eigenlijk zijn in elk van deze drie voorbeeldlanden de trends goed, met een sequentiële verbetering van de resultaten ten opzichte van het eerste kwartaal. Bovendien zullen we de sales- en marketinginvesteringen over de hele lijn versterken, onder meer met doelgerichte marktprogramma's en opnieuw belangrijkere investeringen in onze focus brands.

De daling van de leveringsvolumes in de VS was nogal fors: kan deze evolutie worden gestopt?

De leveringsvolumes in de Verenigde Staten kenden een daling met 3,0% in 2Q10 en met 4,8% in HY10. De binnenlandse bierverkoop aan kleinhandelaars (VAK) gecorrigeerd voor het aantal verkoopdagen daalde met 1,7% in 2Q10 en met 2,9% in HY10, en dit is een sequentiële verbetering tegenover 1Q10. Het verschil tussen leveringen en de VAK is te wijten aan een daling van de voorraden van groothandelaars. Voor het volledig jaar 2010 blijven we ervan uitgaan dat de leveringsvolumes ruim in lijn zullen zijn met de VAK. Ondanks toegenomen concurrentie in het invoersegment zijn de leveringsvolumes van Stella Artois in HY10 overigens wel met bijna 30% toegenomen, een resultaat waar we tevreden over zijn.

Net denken we dat de sequentiële resultaatverbeteringen over de voorbije kwartalen bemoedigend zijn en geloven we in een versterkte ondersteuning van onze belangrijkste merken - bv. ook dankzij de nieuwe sponsoringovereenkomst tussen de National Football Association (NFS) en Bud Light. Algemeen genomen, is het marktaandeel op een 12-maandenbasis overigens nog steeds lichtjes verbeterd tegenover 2009.

Waarom wordt de sterkste EBITDA-groei in het vierde kwartaal verwacht?

We blijven ervan uitgaan dat de EBITDA in het derde kwartaal sterker zal groeien dan in HY10, met een verdere groei in 4Q10, wanneer we de sterkste EBITDA-groei van 2010 zouden moeten boeken. In de tweede helft van het jaar zullen we voordeel halen uit gemakkelijkere volumevergelijkingen, in het bijzonder in de Verenigde Staten. Daarnaast hadden we ook te kampen met zeer moeilijke kostenvergelijkingen in de eerste helft van 2010 ten gevolge van de timing van de verkoop-, marketing- en administratieve kosten in 2009, en we verwachten gemakkelijkere kostenvergelijkingen in het tweede halfjaar, in het bijzonder in 4Q10.

Verloopt de afbouw van de schulden zoals verwacht?

Op 30 juni 2010 bedroeg de nettoschuld 42,1 miljard USD, een daling met 3 miljard USD in de loop van HY10. De verhouding tussen de nettoschuld en EBITDA bedroeg 3,3 voor de periode van 12 maanden eindigend op 30 juni 2010 (met juli tot december 2009 op referentiebasis) tegenover 3,7 op 31 december 2009. Op 30 juni 2010 bedroeg de totale liquiditeit van Anheuser-Busch InBev 10,5 miljard USD met 5,9 miljard USD aan beschikbare vastgelegde kredietfaciliteiten en 4,5 miljard USD aan niet aan restricties onderhevige kasmiddelen en kasequivalenten. Dankzij de uitgifte van obligaties en 17,2 miljard USD aan bankfinanciering in HY10 konden we het looptijdprofiel van onze schulden verder verbeteren.

Was de impact van de vakbondsacties in België zo groot?

Algemeen genomen, na een moeilijk start in het begin van het jaar die resulteerde in een volumeverlies van 9,4% in het eerste kwartaal, zijn we blij dat we met onze teams een inhaalbeweging hebben kunnen realiseren vanaf het tweede kwartaal, waarin we een volumegroei van 0,4% hebben kunnen neerzetten. Dit is vooral te danken aan het elan van Jupiler, met name door de Wereldbeker Voetbal-campagnes en de geïntensifieerde festivalaanpak. Over het eerste halfjaar, zijn de resultaten echter nog steeds negatief, met een volumeverlies van 4,0% als direct gevolg van de sociale acties waarmee we in januari werden geconfronteerd. Ondanks een inhaalbeweging in Q2, hebben we over de eerste 6 maanden het markaandeelverlies sinds begin dit jaar nog niet kunnen goedmaken.

Wij blijven echter geloven in een succesvolle implementatie van onze Cost-Connect-Win-aanpak. De focus ligt op een efficiënte organisatie en uitvoering van onze activiteiten, zodat we opnieuw kunnen verder investeren in onze sales-, marketing- en productieactiviteiten.

Zijn er signalen merkbaar van wereldwijde groeivertraging?

Algemeen genomen blijven de marktomstandigheden uitdagend, vooral in de Verengde Staten. Dit neemt niet weg dat we er blijven van uitgaan dat de EBITDA in het derde kwartaal sterker zal groeien dan in HY10, met een verdere groei in 4Q10, wanneer we de sterkste EBITDA-groei van 2010 zouden moeten boeken. Zoals hierboven vermeld, zullen we in de tweede helft van het jaar voordeel halen uit gemakkelijkere volumevergelijkingen, in het bijzonder in de Verenigde Staten.

De winstcijfers zijn beter dan de consensus, waaraan is dat te danken? We zijn blij dat we sterke resultaten hebben kunnen neerzetten in het tweede kwartaal, met een stijging van het totale volume met 2,1%, waarbij de belangrijkste merken een groei van 5,7% kenden. De EBITDA steeg met 5,6%. De stijging van het volume en van de EBITDA lag een weinig boven onze oorspronkelijke verwachtingen. Over het algemeen stimuleerden gunstige weersomstandigheden de volumegroei, behalve in Azië. Daarnaast was onze sponsoring van de FIFA World Cup 2010 via verschillende merken het hoogtepunt van het kwartaal. Budweiser was voor de zevende keer sponsor van de FIFA World Cup met het meest wereldwijde, experimentele en digitale programma tot op heden dankzij onze toegenomen schaal, voetafdruk en creativiteit van de nieuwe Anheuser-Busch InBev-combinatie. Lokale merken zoals Jupiler in België en Nederland, maar ook Hasseröder in Duitsland, Brahma in Brazilië, Quilmes in Argentinië en Harbin in China - om er maar enkele te noemen - traden voor het eerst op als officiële lokale sponsors van de FIFA World Cup. De grootschalige en enthousiaste aanpak vertaalde zich in een nog nooit gezien regionaal engagement van de consument en een ongeëvenaarde mediatisering van deze merken. Verder zien we ook opnieuw de resultaten van onze "focus brand"-strategie, die inhoudt dat we het merendeel van onze aandacht en middelen besteden aan onze belangrijkste merken, nl. de merken die volgens ons het grootste commerciële potentieel hebben. Het volume belangrijkste merken steeg in 2Q10 met 5,7% - sneller dus dan ons volume eigen bieren, dat met 2,0% groeide. In HY10 steeg het volume belangrijkste merken met 4,0%, bijna drie keer zoveel als de groei van ons volume eigen bieren met 1,4%. De belangrijkste merken, met in België Jupiler op kop, worden ook steeds belangrijker aangezien ze in hun totaliteit goed zijn voor 68,4% van het volume eigen bieren tegenover 66,7% in HY09. Is de volumegroei vooral te danken aan Brazilië? In de Zone Latijns-Amerika Noord als geheeld hebben we inderdaad opnieuw mooie volumeresultaten gekend in het tweede kwartaal, met een groei van 11,9%, waarbij de biervolumes met 13,1% stegen en het volume frisdranken met 8,8% toenam. In HY10 stegen de volumes in de Zone met 12,8%, waarbij het volume bieren een groei van 14,4% kende en het volume frisdranken met 8,8% toenam. Met name in Brazilië steeg het biervolume met 13,7% in 2Q10 en met 14,9% in HY10 ten gevolge van groei van de industrie binnen het kader van een robuuste macro-economische omgeving alsook ten gevolge van marktaandeelwinsten. Het marktaandeel in Brazilië bedroeg 69,9% in HY10 tegenover 67,6% in HY09; innovaties vertegenwoordigden een aanzienlijk deel van de volumes. Het volume frisdranken steeg met 9,3% in 2Q10 en met 9,2% in HY10, voornamelijk ten gevolge van de groei van de industrie. Maar ook in andere Zones als West-Europa, Latijns-Amerika en Azië mochten we een positieve evolutie van de volumes optekenen in het tweede kwartaal. Latijns-Amerika en Azië tekenden een stevige volumegroei op over het volledige halfjaar. Kan het tij worden gekeerd wat verlies aan marktaandeel betreft? Wat is de belangrijkste reden voor het verlies aan marktaandeel? Welke markten zijn nu vooropgesteld als groeimarkten? In HY10 hebben we marktaandeel gewonnen of behouden op markten die goed zijn voor nagenoeg de helft van onze totale biervolumes. Zoals in het managementcommentaar wordt aangegeven, zijn we echter niet tevreden met de algemene evolutie van ons marktaandeel, dat te wijten is aan een aantal factoren. Zo hadden we in de VS te maken met een moeilijke vergelijkingsbasis, mede door de lancering van Bud Light Lime in mei 2009. We hebben de effecten gevoeld van de sociale acties in België, waardoor we niet enkel in België, maar ook onze exportklanten een periode lang niet voldoende goed hebben kunnen beleveren. En in Rusland hebben we met grote investeringen en de eerste nieuwe internationale lancering van Bud onze positie in de premium and core-plus segmenten verder uitgebouwd, wat echter het volumeverlies in het value segment niet helemaal heeft goedgemaakt. Maar eigenlijk zijn in elk van deze drie voorbeeldlanden de trends goed, met een sequentiële verbetering van de resultaten ten opzichte van het eerste kwartaal. Bovendien zullen we de sales- en marketinginvesteringen over de hele lijn versterken, onder meer met doelgerichte marktprogramma's en opnieuw belangrijkere investeringen in onze focus brands. De daling van de leveringsvolumes in de VS was nogal fors: kan deze evolutie worden gestopt? De leveringsvolumes in de Verenigde Staten kenden een daling met 3,0% in 2Q10 en met 4,8% in HY10. De binnenlandse bierverkoop aan kleinhandelaars (VAK) gecorrigeerd voor het aantal verkoopdagen daalde met 1,7% in 2Q10 en met 2,9% in HY10, en dit is een sequentiële verbetering tegenover 1Q10. Het verschil tussen leveringen en de VAK is te wijten aan een daling van de voorraden van groothandelaars. Voor het volledig jaar 2010 blijven we ervan uitgaan dat de leveringsvolumes ruim in lijn zullen zijn met de VAK. Ondanks toegenomen concurrentie in het invoersegment zijn de leveringsvolumes van Stella Artois in HY10 overigens wel met bijna 30% toegenomen, een resultaat waar we tevreden over zijn. Net denken we dat de sequentiële resultaatverbeteringen over de voorbije kwartalen bemoedigend zijn en geloven we in een versterkte ondersteuning van onze belangrijkste merken - bv. ook dankzij de nieuwe sponsoringovereenkomst tussen de National Football Association (NFS) en Bud Light. Algemeen genomen, is het marktaandeel op een 12-maandenbasis overigens nog steeds lichtjes verbeterd tegenover 2009. Waarom wordt de sterkste EBITDA-groei in het vierde kwartaal verwacht? We blijven ervan uitgaan dat de EBITDA in het derde kwartaal sterker zal groeien dan in HY10, met een verdere groei in 4Q10, wanneer we de sterkste EBITDA-groei van 2010 zouden moeten boeken. In de tweede helft van het jaar zullen we voordeel halen uit gemakkelijkere volumevergelijkingen, in het bijzonder in de Verenigde Staten. Daarnaast hadden we ook te kampen met zeer moeilijke kostenvergelijkingen in de eerste helft van 2010 ten gevolge van de timing van de verkoop-, marketing- en administratieve kosten in 2009, en we verwachten gemakkelijkere kostenvergelijkingen in het tweede halfjaar, in het bijzonder in 4Q10. Verloopt de afbouw van de schulden zoals verwacht? Op 30 juni 2010 bedroeg de nettoschuld 42,1 miljard USD, een daling met 3 miljard USD in de loop van HY10. De verhouding tussen de nettoschuld en EBITDA bedroeg 3,3 voor de periode van 12 maanden eindigend op 30 juni 2010 (met juli tot december 2009 op referentiebasis) tegenover 3,7 op 31 december 2009. Op 30 juni 2010 bedroeg de totale liquiditeit van Anheuser-Busch InBev 10,5 miljard USD met 5,9 miljard USD aan beschikbare vastgelegde kredietfaciliteiten en 4,5 miljard USD aan niet aan restricties onderhevige kasmiddelen en kasequivalenten. Dankzij de uitgifte van obligaties en 17,2 miljard USD aan bankfinanciering in HY10 konden we het looptijdprofiel van onze schulden verder verbeteren. Was de impact van de vakbondsacties in België zo groot? Algemeen genomen, na een moeilijk start in het begin van het jaar die resulteerde in een volumeverlies van 9,4% in het eerste kwartaal, zijn we blij dat we met onze teams een inhaalbeweging hebben kunnen realiseren vanaf het tweede kwartaal, waarin we een volumegroei van 0,4% hebben kunnen neerzetten. Dit is vooral te danken aan het elan van Jupiler, met name door de Wereldbeker Voetbal-campagnes en de geïntensifieerde festivalaanpak. Over het eerste halfjaar, zijn de resultaten echter nog steeds negatief, met een volumeverlies van 4,0% als direct gevolg van de sociale acties waarmee we in januari werden geconfronteerd. Ondanks een inhaalbeweging in Q2, hebben we over de eerste 6 maanden het markaandeelverlies sinds begin dit jaar nog niet kunnen goedmaken. Wij blijven echter geloven in een succesvolle implementatie van onze Cost-Connect-Win-aanpak. De focus ligt op een efficiënte organisatie en uitvoering van onze activiteiten, zodat we opnieuw kunnen verder investeren in onze sales-, marketing- en productieactiviteiten. Zijn er signalen merkbaar van wereldwijde groeivertraging? Algemeen genomen blijven de marktomstandigheden uitdagend, vooral in de Verengde Staten. Dit neemt niet weg dat we er blijven van uitgaan dat de EBITDA in het derde kwartaal sterker zal groeien dan in HY10, met een verdere groei in 4Q10, wanneer we de sterkste EBITDA-groei van 2010 zouden moeten boeken. Zoals hierboven vermeld, zullen we in de tweede helft van het jaar voordeel halen uit gemakkelijkere volumevergelijkingen, in het bijzonder in de Verenigde Staten.