"Het semester werd gekenmerkt door een daling van de balans van de Groep, een verbetering van haar liquiditeitsituatie en het succes van de inaugurele uitgifteprogramma's onder overheidswaarborg. Het nettoresultaat van het semester verbergt een aantal contrastrijke kwartaalontwikkelingen. Buiten de volatiliteit die voortvloeit uit boekhoudkundige of niet-recurrente elementen, verbeterde het recurrente nettoresultaat dankzij een daling van de financierings kosten tijdens het 2e kwartaal. De verkoop van de Société de Financement Local, een scharnierpunt in de uitvoering van het resolutieplan van de Groep, heeft geleid tot een versterking van de solvabiliteit. In het licht van deze vaststellingen gaan wij, met de steun van alle mede werkers, door op de ingeslagen weg om deze vooruitgang te bestendigen."

"Het semester werd gekenmerkt door een daling van de balans van de Groep, een verbetering van haar liquiditeitsituatie en het succes van de inaugurele uitgifteprogramma's onder overheidswaarborg. Het nettoresultaat van het semester verbergt een aantal contrastrijke kwartaalontwikkelingen. Buiten de volatiliteit die voortvloeit uit boekhoudkundige of niet-recurrente elementen, verbeterde het recurrente nettoresultaat dankzij een daling van de financierings kosten tijdens het 2e kwartaal. De verkoop van de Société de Financement Local, een scharnierpunt in de uitvoering van het resolutieplan van de Groep, heeft geleid tot een versterking van de solvabiliteit. In het licht van deze vaststellingen gaan wij, met de steun van alle mede werkers, door op de ingeslagen weg om deze vooruitgang te bestendigen."