De 536.166 voorkeurrechten die op 2 juli 2009 niet werden uitgeoefend, zijn in de tweede fase van het openbaar aanbod via een versnelde orderboekprocedure in de vorm van scrips te koop aangeboden in een private plaatsing. 39.062 scrips werden aan 0,01 euro verkocht.

De kopers van deze scrips hebben tegen dezelfde voorwaarden op het openbaar aanbod ingeschreven als in de eerste fase van het openbaar aanbod, namelijk op 2 nieuwe aandelen per voorkeurrecht aan 1,27 euro per aandeel.

Oostrotex NV heeft de resterende 497.104 scrips op 6 juli 2009 overgenomen voor één eurocent en uitgeoefend, zoals beschreven in het Prospectus.

Na het openbaar aanbod zijn alle 5.900.000 voorkeurrechten uitgeoefend en alle 11.800.000 nieuwe aandelen onderschreven zodat de geplande kapitaalverhoging ten belope van 14.986.000 euro in principe volledig zal worden gerealiseerd op 9 juli 2009.

De nieuwe aandelen en VVPR-strips zullen vanaf 9 juli 2009 genoteerd worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De betaling en de levering van de nieuwe aandelen en VVPR-strips, coupon nr. 6 en volgende aangehecht, zullen plaatsvinden op 9 juli 2009.

Na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van allerlei aard die Picanol heeft gedragen, bedraagt het Excedent minder dan 0,01 euro per aandeel. Zoals beschreven in het Prospectus, zijn de houders van niet-uitgeoefende rechten bijgevolg niet gerechtigd om een betaling wegens niet-uitgeoefende rechten te ontvangen.

De 536.166 voorkeurrechten die op 2 juli 2009 niet werden uitgeoefend, zijn in de tweede fase van het openbaar aanbod via een versnelde orderboekprocedure in de vorm van scrips te koop aangeboden in een private plaatsing. 39.062 scrips werden aan 0,01 euro verkocht. De kopers van deze scrips hebben tegen dezelfde voorwaarden op het openbaar aanbod ingeschreven als in de eerste fase van het openbaar aanbod, namelijk op 2 nieuwe aandelen per voorkeurrecht aan 1,27 euro per aandeel.Oostrotex NV heeft de resterende 497.104 scrips op 6 juli 2009 overgenomen voor één eurocent en uitgeoefend, zoals beschreven in het Prospectus.Na het openbaar aanbod zijn alle 5.900.000 voorkeurrechten uitgeoefend en alle 11.800.000 nieuwe aandelen onderschreven zodat de geplande kapitaalverhoging ten belope van 14.986.000 euro in principe volledig zal worden gerealiseerd op 9 juli 2009. De nieuwe aandelen en VVPR-strips zullen vanaf 9 juli 2009 genoteerd worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De betaling en de levering van de nieuwe aandelen en VVPR-strips, coupon nr. 6 en volgende aangehecht, zullen plaatsvinden op 9 juli 2009.Na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van allerlei aard die Picanol heeft gedragen, bedraagt het Excedent minder dan 0,01 euro per aandeel. Zoals beschreven in het Prospectus, zijn de houders van niet-uitgeoefende rechten bijgevolg niet gerechtigd om een betaling wegens niet-uitgeoefende rechten te ontvangen.