Befimmo is bijzonder tevreden over dit succes. Het is een uiting van vertrouwen vanwege bestaande en nieuwe aandeelhouders in de uitvoering van haar strategie in een onzekere economische context.

In de tweede fase van de verrichting zullen de voorkeurrechten die op 18 Juni 2009 niet werden uitgeoefend, op 22 juni 2009 in de vorm van scrips te koop worden aangeboden via een versnelde plaatsing die uitsluitend voorbehouden is voor institutionele beleggers.

De kopers van deze scrips zullen op de nog beschikbare nieuwe aandelen inschrijven tegen dezelfde voorwaarden als tijdens de eerste fase: twee nieuwe aandelen aan 44,65 € per aandeel tegen zeven rechten in de vorm van scrips.

De resultaten van de verkoop van scrips en de eindresultaten van het openbaar aanbod tot inschrijving zullen in principe op 23 juni 2009 gepubliceerd worden in L'Echo en De Tijd, en meegedeeld worden in Frankrijk.

De betaling en levering van de nieuwe aandelen, coupon nr. 19 aangehecht, zal plaatsvinden op valutadatum 25 juni 2009.

De nieuwe aandelen zullen vanaf 25 juni 2009 worden genoteerd op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Paris.

Befimmo is bijzonder tevreden over dit succes. Het is een uiting van vertrouwen vanwege bestaande en nieuwe aandeelhouders in de uitvoering van haar strategie in een onzekere economische context.In de tweede fase van de verrichting zullen de voorkeurrechten die op 18 Juni 2009 niet werden uitgeoefend, op 22 juni 2009 in de vorm van scrips te koop worden aangeboden via een versnelde plaatsing die uitsluitend voorbehouden is voor institutionele beleggers. De kopers van deze scrips zullen op de nog beschikbare nieuwe aandelen inschrijven tegen dezelfde voorwaarden als tijdens de eerste fase: twee nieuwe aandelen aan 44,65 € per aandeel tegen zeven rechten in de vorm van scrips.De resultaten van de verkoop van scrips en de eindresultaten van het openbaar aanbod tot inschrijving zullen in principe op 23 juni 2009 gepubliceerd worden in L'Echo en De Tijd, en meegedeeld worden in Frankrijk.De betaling en levering van de nieuwe aandelen, coupon nr. 19 aangehecht, zal plaatsvinden op valutadatum 25 juni 2009.De nieuwe aandelen zullen vanaf 25 juni 2009 worden genoteerd op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Paris.