o Onderliggend resultaat en nettowinst nemen toe

- Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt tot EUR 488 miljoen, gesteund door verbeterde financiële markten

- Afboekingen gedaald tot EUR 150 miljoen, het laagste niveau in zeven kwartalen

- Nettowinst bedraagt EUR 372 miljoen, een sterke verbetering vergeleken met het eerste kwartaal van 2009

- Rentabiliteit op eigen vermogen bedraagt 10%

o Verkopen ontwikkelen zich goed voor belangrijkste productgroepen

- Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 538 miljoen; toename in Amerika en Centraal & Oost-Europa teniet gedaan door ontwikkelingen in Spanje en Verenigd Koninkrijk

- Bruto stortingen, exclusief run-off activiteiten, van EUR 7,8 miljard, vooral door sterke pensioenverkopen in Amerika

- Waarde nieuwe productie vooral gedaald door daling in verkoop van fixed annuities in de Verenigde Staten en direct ingaande lijfrentes in het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van prijsaanpassingen

o Kapitaalpositie blijft sterk

- Kapitaaloverschot bedraagt EUR 3,7 miljard; positieve bijdrage resultaat teniet gedaan door hogere kapitaalvereisten

- Kapitaaloverschot volgens Insurance Group Directivea) van EUR 7,0 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van 205%

- Eigen vermogen gestegen tot EUR 7,28 per gewoon aandeel

o Onderliggend resultaat en nettowinst nemen toe - Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt tot EUR 488 miljoen, gesteund door verbeterde financiële markten - Afboekingen gedaald tot EUR 150 miljoen, het laagste niveau in zeven kwartalen - Nettowinst bedraagt EUR 372 miljoen, een sterke verbetering vergeleken met het eerste kwartaal van 2009 - Rentabiliteit op eigen vermogen bedraagt 10% o Verkopen ontwikkelen zich goed voor belangrijkste productgroepen - Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 538 miljoen; toename in Amerika en Centraal & Oost-Europa teniet gedaan door ontwikkelingen in Spanje en Verenigd Koninkrijk - Bruto stortingen, exclusief run-off activiteiten, van EUR 7,8 miljard, vooral door sterke pensioenverkopen in Amerika - Waarde nieuwe productie vooral gedaald door daling in verkoop van fixed annuities in de Verenigde Staten en direct ingaande lijfrentes in het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van prijsaanpassingen o Kapitaalpositie blijft sterk - Kapitaaloverschot bedraagt EUR 3,7 miljard; positieve bijdrage resultaat teniet gedaan door hogere kapitaalvereisten - Kapitaaloverschot volgens Insurance Group Directivea) van EUR 7,0 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van 205% - Eigen vermogen gestegen tot EUR 7,28 per gewoon aandeel