• Volgend op de kapitaalverhoging die op 18 juni 2014 werd doorgevoerd door uitgifte van 7 850 228 nieuwe aandelen in het kader van een aanvraag tot omzetting van OCEANE obligaties, bedraagt het kapitaal van Econocom Group SA/NV 21 563 999,86 EUR vertegenwoordigd door 115 572 590 aandelen.

• Totaal van de stemrechtverlenende effecten: 115 572 590.

• Totaal van de rechten met uitgebrachte stem: 115 572 590 (noemer).

• Tot op heden, is de vennootschap houder van 70 346 eigen aandelen (exclusief liquiditeitsovereenkomst), waarvan de stemrechten wettelijk geschorst zijn.

• Tot op heden, is het totaal aantal uitstaande obligaties met optie tot terugbetaling in cash en/of nieuwe en/of bestaande aandelen (ORNANE) met vervaldatum op 15 januari 2019, gelijk aan 16 509 433. In geval van uitoefening van hun conversierecht zullen de obligatiehouders een bedrag in cash ontvangen alsook, in voorkomend geval, een bedrag betaalbaar in nieuwe en/of bestaande aandelen. Econocom heeft ook de mogelijkheid om enkel nieuwe en/of bestaande aandelen te leveren. Indien alle obligaties zouden omgezet worden in nieuwe aandelen, aan de initiële omzettingsprijs en overeenkomstig het initiële omzettingsratio van één aandeel voor één obligatie, zouden 16 509 433 nieuwe aandelen met stemrecht uitgegeven worden.

• De vennootschap heeft in haar statuten geen bijkomende drempels opgenomen in aanvulling op de wettelijke drempels.

• Volgend op de kapitaalverhoging die op 18 juni 2014 werd doorgevoerd door uitgifte van 7 850 228 nieuwe aandelen in het kader van een aanvraag tot omzetting van OCEANE obligaties, bedraagt het kapitaal van Econocom Group SA/NV 21 563 999,86 EUR vertegenwoordigd door 115 572 590 aandelen. • Totaal van de stemrechtverlenende effecten: 115 572 590. • Totaal van de rechten met uitgebrachte stem: 115 572 590 (noemer). • Tot op heden, is de vennootschap houder van 70 346 eigen aandelen (exclusief liquiditeitsovereenkomst), waarvan de stemrechten wettelijk geschorst zijn. • Tot op heden, is het totaal aantal uitstaande obligaties met optie tot terugbetaling in cash en/of nieuwe en/of bestaande aandelen (ORNANE) met vervaldatum op 15 januari 2019, gelijk aan 16 509 433. In geval van uitoefening van hun conversierecht zullen de obligatiehouders een bedrag in cash ontvangen alsook, in voorkomend geval, een bedrag betaalbaar in nieuwe en/of bestaande aandelen. Econocom heeft ook de mogelijkheid om enkel nieuwe en/of bestaande aandelen te leveren. Indien alle obligaties zouden omgezet worden in nieuwe aandelen, aan de initiële omzettingsprijs en overeenkomstig het initiële omzettingsratio van één aandeel voor één obligatie, zouden 16 509 433 nieuwe aandelen met stemrecht uitgegeven worden. • De vennootschap heeft in haar statuten geen bijkomende drempels opgenomen in aanvulling op de wettelijke drempels.