Totaal van de stemrechtverlenende effecten: 107.722.362.

Totaal van de rechten met uitgebrachte stem: 107.722.362 (noemer).

Tot op heden, is de vennootschap houder van 70.346 eigen aandelen (exclusief liquiditeitsovereenkomst), waarvan de stemrechten wettelijk geschorst zijn.

Totaal van de stemrechtverlenende effecten: 107.722.362. Totaal van de rechten met uitgebrachte stem: 107.722.362 (noemer). Tot op heden, is de vennootschap houder van 70.346 eigen aandelen (exclusief liquiditeitsovereenkomst), waarvan de stemrechten wettelijk geschorst zijn.