Ondanks massale overheidsstimulering lijkt de bekende V-vorm hoogst onwaarschijnlijk, omdat schuldafbouw voor de consument en het bedrijfsleven grote prioriteit genieten. De meerderheid van economen voorspelt een W- of U-vorm van herstel.

Omslagpunten kenmerken zich volgens ABN Amro door een groot verschil in inzicht en onzekerheid over de te verwachten ontwikkelingen.

Echter de gedachte over herstel is positef en zal niet snel van tafel geveegd worden nu er de komende tijd weinig macro-economische cijfers of besluiten op de agenda staan.

Technisch analisten zien die positieve ondertoon ook. Ondanks dat zij blijven spreken van een bearmarktrally is volgens ABN Amro op de korte termijn een voortzetting van de stijging van de beurskoersen mogelijk.

Ondanks massale overheidsstimulering lijkt de bekende V-vorm hoogst onwaarschijnlijk, omdat schuldafbouw voor de consument en het bedrijfsleven grote prioriteit genieten. De meerderheid van economen voorspelt een W- of U-vorm van herstel.Omslagpunten kenmerken zich volgens ABN Amro door een groot verschil in inzicht en onzekerheid over de te verwachten ontwikkelingen. Echter de gedachte over herstel is positef en zal niet snel van tafel geveegd worden nu er de komende tijd weinig macro-economische cijfers of besluiten op de agenda staan. Technisch analisten zien die positieve ondertoon ook. Ondanks dat zij blijven spreken van een bearmarktrally is volgens ABN Amro op de korte termijn een voortzetting van de stijging van de beurskoersen mogelijk.