Daarmee lijkt de ergste vrees van Farage bewaarheid te worden. Hij vreest namelijk dat het vertrouwen in de maatschappij in grote delen van Europa volledig verloren zal gaan. Dat verlies van vertrouwen zal niet beperken tot de regeringen, maar ook in politie en leger.

De kans op gewelddadige confrontaties in Zuid-Europa stijgt pijlsnel, waarbij Farage niet uitsluit dat er op grote schaal doden en gewonden zullen vallen. De Brit verwijst naar de regelmatige aanvallen op immigranten in Griekenland door knokploegen van Gouden Dageraad.

Daarmee lijkt de ergste vrees van Farage bewaarheid te worden. Hij vreest namelijk dat het vertrouwen in de maatschappij in grote delen van Europa volledig verloren zal gaan. Dat verlies van vertrouwen zal niet beperken tot de regeringen, maar ook in politie en leger. De kans op gewelddadige confrontaties in Zuid-Europa stijgt pijlsnel, waarbij Farage niet uitsluit dat er op grote schaal doden en gewonden zullen vallen. De Brit verwijst naar de regelmatige aanvallen op immigranten in Griekenland door knokploegen van Gouden Dageraad.