Belangrijke instituties, zoals regeringen en centrale banken, waren voorheen stabiliserende factoren. Inmiddels zijn ze verworden tot factoren die onderliggende, destabiliserende trends in de internationale economie en de financiële markten versnellen.

In deze omstandigheden kunnen beleggers zich het best richten op het behalen van een zelf gekozen doel, in plaats van zich eenvoudig te richten op 'beta' en diversificatie.

Cycli worden steeds korter

Cycli van industriële activiteit lijken korter en korter te worden, constateert Goldman Sachs. De omstandigheden nu - lagere PMI's, lagere olieprijzen, lagere industriële activiteit en centrale banken die makkelijker zijn met geld - zijn al weer geheel anders dan enkele maanden geleden toen groei in de VS en EU sterker was dan verwacht.

Voor investeerders kan het voordelig zijn om de cyclische dynamiek nauwlettend in de gaten te houden.

Nieuwe prijsstijgingen bij grondstoffen

De prijzen van maïs en tarwe zijn recent explosief gestegen, waardoor de DJ UBS Grains index in een opwaartse overdrijvingsfase is beland.

In plaats van achter prijsrallies in de (agrarische) grondstoffenmarkten aan te jagen en/of te speculeren op een opwaartse uitbraak, is volgens Theodoor Gilissen Bankiers kopen op correcties nabij steun-niveaus te prefereren. De (maand)grafiek van de koffieprijs geeft aanleiding voor een nieuwe prijsstijging.

Belangrijke instituties, zoals regeringen en centrale banken, waren voorheen stabiliserende factoren. Inmiddels zijn ze verworden tot factoren die onderliggende, destabiliserende trends in de internationale economie en de financiële markten versnellen. In deze omstandigheden kunnen beleggers zich het best richten op het behalen van een zelf gekozen doel, in plaats van zich eenvoudig te richten op 'beta' en diversificatie.Cycli worden steeds korter Cycli van industriële activiteit lijken korter en korter te worden, constateert Goldman Sachs. De omstandigheden nu - lagere PMI's, lagere olieprijzen, lagere industriële activiteit en centrale banken die makkelijker zijn met geld - zijn al weer geheel anders dan enkele maanden geleden toen groei in de VS en EU sterker was dan verwacht. Voor investeerders kan het voordelig zijn om de cyclische dynamiek nauwlettend in de gaten te houden. Nieuwe prijsstijgingen bij grondstoffen De prijzen van maïs en tarwe zijn recent explosief gestegen, waardoor de DJ UBS Grains index in een opwaartse overdrijvingsfase is beland. In plaats van achter prijsrallies in de (agrarische) grondstoffenmarkten aan te jagen en/of te speculeren op een opwaartse uitbraak, is volgens Theodoor Gilissen Bankiers kopen op correcties nabij steun-niveaus te prefereren. De (maand)grafiek van de koffieprijs geeft aanleiding voor een nieuwe prijsstijging.