Die uitte vorige week haar twijfels over de capaciteit van Frankrijk om het tekort op de begroting terug te dringen tot 3% van het Bruto Binnenlands Product. De Franse regering kreeg het dwingend advies om bijkomende maatregelen te treffen om het deficiet terug te dringen.

Gezien de uitdagingen waar de Franse regering mee wordt geconfronteerd, zal de regering volgens Juvyns meer moeten doen om de concurrentiekracht van de economie te herstellen. Het voorbeeld van de interne devaluaties die in Spanje en Ierland doorgevoerd werden doorgevoerd.

Die uitte vorige week haar twijfels over de capaciteit van Frankrijk om het tekort op de begroting terug te dringen tot 3% van het Bruto Binnenlands Product. De Franse regering kreeg het dwingend advies om bijkomende maatregelen te treffen om het deficiet terug te dringen. Gezien de uitdagingen waar de Franse regering mee wordt geconfronteerd, zal de regering volgens Juvyns meer moeten doen om de concurrentiekracht van de economie te herstellen. Het voorbeeld van de interne devaluaties die in Spanje en Ierland doorgevoerd werden doorgevoerd.