Per saldo neemt de wereldwijde economische groei af en is er kans op een wereldwijde recessie. De kans op meer schuldafschrijvingen in de eurozone is reëel.

Verder zal de groei in China afzwakken tot 6% tot 7,5%, terwijl Japan moeite zal hebben zijn onlangs ingezette groeispurt met structurele hervormingen te bestendigen.

'Ons basisscenario voor de middellange termijn is dat de eurozone blijft doormodderen, maar niet compleet uiteen zal vallen. De politieke en sociale spanningen zullen er echter blijven toenemen', zegt Andrew Balls, hoofd Europees portefeuillebeheer van PIMCO.

PIMCO verwacht dat de grote eurozone-landen Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje in een monetaire unie verenigd blijven en dat hun onderlinge banden hechter zullen worden in de richting van een bank- en begrotingsunie, maar beschouwt het als onzeker of de kleinere landen zich daarbij kunnen of willen aansluiten. 'Er blijft een risico dat sommige van de kleinere landen uit de eurozone verdwijnen, of als ze erin blijven, een tweederangspositie innemen,' aldus Balls.

De economische groei in de eurozone komt uit op gemiddeld ongeveer 0,5%, waarbij kernlanden het beter doen en een aantal perifere landen waarschijnlijk onder dat gemiddelde presteert.

Politieke ontwikkelingen zullen op de middellange termijn een belangrijke rol spelen in Europa. Met name de vraag in welke mate populistische partijen het politieke landschap bepalen is van belang.

Gezien de zwakke groei is er een reëel risico dat beleggers en spaarders in de eurozone worden geconfronteerd met meer schuldafschrijvingen door landen en banken die geen bedreiging voor het hele systeem vormen.

'Het geval van Cyprus heeft aangetoond dat vrijwel alle opties op tafel liggen, inclusief het meebetalen aan schuldafschrijvingen door spaarders,' aldus Balls.

De volatiliteit van de wereldeconomie stijgt. Omdat statistisch gezien elke zes jaar een recessie plaatsvindt en de vorige van vier jaar geleden dateert, denkt PIMCO, mede vanwege de hoge huidige internationale schuldenlast, dat de kans meer dan 60% is dat zich de komende drie tot vijf jaar een wereldwijde recessie voordoet.

Per saldo neemt de wereldwijde economische groei af en is er kans op een wereldwijde recessie. De kans op meer schuldafschrijvingen in de eurozone is reëel. Verder zal de groei in China afzwakken tot 6% tot 7,5%, terwijl Japan moeite zal hebben zijn onlangs ingezette groeispurt met structurele hervormingen te bestendigen. 'Ons basisscenario voor de middellange termijn is dat de eurozone blijft doormodderen, maar niet compleet uiteen zal vallen. De politieke en sociale spanningen zullen er echter blijven toenemen', zegt Andrew Balls, hoofd Europees portefeuillebeheer van PIMCO. PIMCO verwacht dat de grote eurozone-landen Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje in een monetaire unie verenigd blijven en dat hun onderlinge banden hechter zullen worden in de richting van een bank- en begrotingsunie, maar beschouwt het als onzeker of de kleinere landen zich daarbij kunnen of willen aansluiten. 'Er blijft een risico dat sommige van de kleinere landen uit de eurozone verdwijnen, of als ze erin blijven, een tweederangspositie innemen,' aldus Balls. De economische groei in de eurozone komt uit op gemiddeld ongeveer 0,5%, waarbij kernlanden het beter doen en een aantal perifere landen waarschijnlijk onder dat gemiddelde presteert. Politieke ontwikkelingen zullen op de middellange termijn een belangrijke rol spelen in Europa. Met name de vraag in welke mate populistische partijen het politieke landschap bepalen is van belang. Gezien de zwakke groei is er een reëel risico dat beleggers en spaarders in de eurozone worden geconfronteerd met meer schuldafschrijvingen door landen en banken die geen bedreiging voor het hele systeem vormen. 'Het geval van Cyprus heeft aangetoond dat vrijwel alle opties op tafel liggen, inclusief het meebetalen aan schuldafschrijvingen door spaarders,' aldus Balls. De volatiliteit van de wereldeconomie stijgt. Omdat statistisch gezien elke zes jaar een recessie plaatsvindt en de vorige van vier jaar geleden dateert, denkt PIMCO, mede vanwege de hoge huidige internationale schuldenlast, dat de kans meer dan 60% is dat zich de komende drie tot vijf jaar een wereldwijde recessie voordoet.