In de VS is het bankensysteem opgeschoond en lijkt de economie weer in beweging gekomen. Door lagere energieprijzen en jaren van kostenreducties heeft de Amerikaanse industrie de wind weer in de rug. In Europa is er veel gebeurd in Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland.

Hier heeft de crisis tot een forse daling in lonen geleid en neemt de concurrentiekracht duidelijk toe. De eerste voorzichtige tekenen van herstel worden langzaam zichtbaar. In de Eurozone als geheel zijn duidelijke stappen gezet in de richting van meer beleidscoördinatie en een overkoepelend bankentoezicht.

Al met al zien we grote veranderingen in de VS en Europa, terwijl Japan zich de afgelopen maanden ook duidelijk geprofileerd heeft met een grote monetaire daadkracht.

Hierbij steekt de opkomende wereld een beetje bleek af. Natuurlijk lag de bron van de schuldencrisis in de ontwikkelde markten. De urgentie van hervormingen is domweg groter geweest in de VS en Europa. Toch is het teleurstellend hoe weinig er de afgelopen jaren hervormd is in de opkomende wereld.

Dit is een van de belangrijkste redenen waarom economische groei in emerging markets is teruggevallen. De concurrentiekracht is verzwakt en onevenwichtigheden in de economie zijn toegenomen.

Hoewel de groeivooruitzichten voor de VS, Europa en Japan nog steeds niet fantastisch zijn, is de kans op verbetering wel toegenomen.

Dit terwijl er in emerging markets nauwelijks ruimte voor herstel lijkt te zijn. Substantiële arbeidsmarkthervormingen, minder staatsinterventie in de economie, verbeteringen in het investeringsklimaat en meer ruimte voor infrastructuurinvesteringen op de staatsbegroting zouden een positieve impact op potentiële groei in emerging markets hebben.

Maar met uitzondering van Mexico en India zien we maar weinig initiatieven in deze richting.

Hervormingsmoeheid en terugvallende groei zullen opkomende aandelenmarkten dwars blijven zitten de komende jaren.

De kans dat de VS, Europa en Japan beter zullen blijven presteren is levensgroot. Toch zien we op de korte termijn wat positieve punten voor emerging markets.

Zo is er de eerste voorzichtige aanwijzing dat Chinese groei wat begint aan te trekken na vier ronduit zwakke maanden. Ook zien we de markt weer meer renteverlagingen inprijzen, in een grotere groep landen.

Ten slotte is winstgroei in emerging markets begonnen te herstellen in vergelijking met winstgroei in ontwikkelde markten.

Deze drie punten duiden op iets betere korte-termijn vooruitzichten voor opkomende markten in een nog steeds negatieve lange-termijntrend.

In de VS is het bankensysteem opgeschoond en lijkt de economie weer in beweging gekomen. Door lagere energieprijzen en jaren van kostenreducties heeft de Amerikaanse industrie de wind weer in de rug. In Europa is er veel gebeurd in Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. Hier heeft de crisis tot een forse daling in lonen geleid en neemt de concurrentiekracht duidelijk toe. De eerste voorzichtige tekenen van herstel worden langzaam zichtbaar. In de Eurozone als geheel zijn duidelijke stappen gezet in de richting van meer beleidscoördinatie en een overkoepelend bankentoezicht. Al met al zien we grote veranderingen in de VS en Europa, terwijl Japan zich de afgelopen maanden ook duidelijk geprofileerd heeft met een grote monetaire daadkracht. Hierbij steekt de opkomende wereld een beetje bleek af. Natuurlijk lag de bron van de schuldencrisis in de ontwikkelde markten. De urgentie van hervormingen is domweg groter geweest in de VS en Europa. Toch is het teleurstellend hoe weinig er de afgelopen jaren hervormd is in de opkomende wereld. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom economische groei in emerging markets is teruggevallen. De concurrentiekracht is verzwakt en onevenwichtigheden in de economie zijn toegenomen. Hoewel de groeivooruitzichten voor de VS, Europa en Japan nog steeds niet fantastisch zijn, is de kans op verbetering wel toegenomen. Dit terwijl er in emerging markets nauwelijks ruimte voor herstel lijkt te zijn. Substantiële arbeidsmarkthervormingen, minder staatsinterventie in de economie, verbeteringen in het investeringsklimaat en meer ruimte voor infrastructuurinvesteringen op de staatsbegroting zouden een positieve impact op potentiële groei in emerging markets hebben. Maar met uitzondering van Mexico en India zien we maar weinig initiatieven in deze richting. Hervormingsmoeheid en terugvallende groei zullen opkomende aandelenmarkten dwars blijven zitten de komende jaren. De kans dat de VS, Europa en Japan beter zullen blijven presteren is levensgroot. Toch zien we op de korte termijn wat positieve punten voor emerging markets. Zo is er de eerste voorzichtige aanwijzing dat Chinese groei wat begint aan te trekken na vier ronduit zwakke maanden. Ook zien we de markt weer meer renteverlagingen inprijzen, in een grotere groep landen. Ten slotte is winstgroei in emerging markets begonnen te herstellen in vergelijking met winstgroei in ontwikkelde markten. Deze drie punten duiden op iets betere korte-termijn vooruitzichten voor opkomende markten in een nog steeds negatieve lange-termijntrend.