Hiermee wil de Fed een Japan-scenario van jarenlange deflatie voorkomen. De kans op deflatie is gering, doordat de markten eerder en veel meer hulp kregen met de groei van liquiditeiten, overheden meer stimuleringsmaatregelen doorvoerden en er eerder en meer is afgeschreven op overgewaardeerde producten.

Valke verwacht dat de inflatie in het tweede halfjaar van 2011 oploopt. De huren, een belangrijke component binnen inflatie, stijgen langzaam.

In Europa zijn in meerdere landen btw-verhogingen doorgevoerd en ook hogere voedsel- en energieprijzen laten de inflatie oplopen.

Hyperinflatie is volgens Valke niet aan de orde. Alle liquiditeiten zijn vooralsnog nauwelijks in economische activiteiten beland. Veel ondernemingen hebben voorlopig moeite om de prijzen te verhogen.

Daarnaast drukt de hoge werkloosheid de inkomensgroei en blijven de investeringen voorlopig gematigd door de lage bezettingsgraad.

Hiermee wil de Fed een Japan-scenario van jarenlange deflatie voorkomen. De kans op deflatie is gering, doordat de markten eerder en veel meer hulp kregen met de groei van liquiditeiten, overheden meer stimuleringsmaatregelen doorvoerden en er eerder en meer is afgeschreven op overgewaardeerde producten. Valke verwacht dat de inflatie in het tweede halfjaar van 2011 oploopt. De huren, een belangrijke component binnen inflatie, stijgen langzaam. In Europa zijn in meerdere landen btw-verhogingen doorgevoerd en ook hogere voedsel- en energieprijzen laten de inflatie oplopen. Hyperinflatie is volgens Valke niet aan de orde. Alle liquiditeiten zijn vooralsnog nauwelijks in economische activiteiten beland. Veel ondernemingen hebben voorlopig moeite om de prijzen te verhogen. Daarnaast drukt de hoge werkloosheid de inkomensgroei en blijven de investeringen voorlopig gematigd door de lage bezettingsgraad.