Dividend tot 2 keer belast

Als een bedrijf dividend gaat uitkeren, wordt vooraf een datum vastgelegd. Dat is de zogenaamde ex-dividenddatum. Wie de dag voor deze datum het aandeel in bezit heeft, heeft recht op dit dividend. Maar op dit dividend betaal je wel 27 procent roerende voorheffing.

Gaat het om een buitenlands aandeel, dan betaal je eerst de buitenlandse voorheffing (bijvoorbeeld 35 procent voor Zwitserse aandelen!) en dan nog eens 27 procent in België. Maar kan je deze roerende voorheffing vermijden door een paar dagen voordien het aandeel te verkopen?

In theorie interessant

Stel dat een Belgisch aandeel noteert aan 100 euro en er een bruto dividend van 3 euro zal worden uitgekeerd. Normaal gezien zal dit aandeel naar 97 euro zakken op het moment dat het dividend wordt uitgekeerd. Als je de 27 procent roerende voorheffing op deze 3 euro wil vermijden, zou je dus kunnen het aandeel een paar dagen voordien verkopen aan 100 euro en nadien weer oppikken aan 97 euro. Zo vermijd je de roerende voorheffing en verdien je 3 euro zonder belastingen daarop.

In de praktijk minder interessant

Maar in de praktijk is deze techniek vaak niet interessant omdat je door de aan- en verkoop van de aandelen telkens makelaarskosten (10 à 30 euro) en beurstaksen (0,27%) moet betalen. Daardoor is deze techniek slechts interessant voor grote posities in een bepaald aandeel met een hoog dividend. Maar zelfs dan is deze techniek niet zonder risico, want als het aandeel op de datum van de dividenduitkering begint te stijgen, moet je het tegen een hogere koers gaan aankopen.

Als een bedrijf dividend gaat uitkeren, wordt vooraf een datum vastgelegd. Dat is de zogenaamde ex-dividenddatum. Wie de dag voor deze datum het aandeel in bezit heeft, heeft recht op dit dividend. Maar op dit dividend betaal je wel 27 procent roerende voorheffing. Gaat het om een buitenlands aandeel, dan betaal je eerst de buitenlandse voorheffing (bijvoorbeeld 35 procent voor Zwitserse aandelen!) en dan nog eens 27 procent in België. Maar kan je deze roerende voorheffing vermijden door een paar dagen voordien het aandeel te verkopen?Stel dat een Belgisch aandeel noteert aan 100 euro en er een bruto dividend van 3 euro zal worden uitgekeerd. Normaal gezien zal dit aandeel naar 97 euro zakken op het moment dat het dividend wordt uitgekeerd. Als je de 27 procent roerende voorheffing op deze 3 euro wil vermijden, zou je dus kunnen het aandeel een paar dagen voordien verkopen aan 100 euro en nadien weer oppikken aan 97 euro. Zo vermijd je de roerende voorheffing en verdien je 3 euro zonder belastingen daarop. Maar in de praktijk is deze techniek vaak niet interessant omdat je door de aan- en verkoop van de aandelen telkens makelaarskosten (10 à 30 euro) en beurstaksen (0,27%) moet betalen. Daardoor is deze techniek slechts interessant voor grote posities in een bepaald aandeel met een hoog dividend. Maar zelfs dan is deze techniek niet zonder risico, want als het aandeel op de datum van de dividenduitkering begint te stijgen, moet je het tegen een hogere koers gaan aankopen.