De capaciteitsbenutting in de economie vertoont een dalende trend, terwijl de werkloosheidsgraad in de meeste Zuid-Europese landen nog steeds de kaap van 20% overtreft. Ook van de grondstoffenprijzen gaat geen enkele gevaar uit, met uitzondering van landbouwproducten vertonen die geen stijgende trend.

Kan inflatie plots en onverwacht toeslaan? Zowel de beurzen als de obligatiemarkten gaan er van uit dat de rente nog geruime tijd laag zal blijven. Tegen die achtergrond mag in de komende maanden een verdere stijging van de beurskoersen worden verwacht.

De capaciteitsbenutting in de economie vertoont een dalende trend, terwijl de werkloosheidsgraad in de meeste Zuid-Europese landen nog steeds de kaap van 20% overtreft. Ook van de grondstoffenprijzen gaat geen enkele gevaar uit, met uitzondering van landbouwproducten vertonen die geen stijgende trend. Kan inflatie plots en onverwacht toeslaan? Zowel de beurzen als de obligatiemarkten gaan er van uit dat de rente nog geruime tijd laag zal blijven. Tegen die achtergrond mag in de komende maanden een verdere stijging van de beurskoersen worden verwacht.