Het concern wijt de lagere omzet aan de afnemende vraag naar halfgeleiders, lagere afzetprijzen en hogere financieringskosten. De omzet over het laatste kwartaal van 2008 komt uit op EUR 450 tot 500 miljoen.

Eerder werd uitgegaan van EUR 530 miljoen, zo merkt ABN Amro op. ASML laat verder weten dat het aantal nieuwe orders significant is gedaald en dat de orders die nu in de boeken staan worden uitgesteld.

De omzet over de eerste zes maanden van ditjaar zal hierdoor een stuk lager uitkomen dan over het vorige jaar (verwacht in het eerste kwartaal: -80% jaar op jaar).

Naar verwachting zal het concern over de eerste zes maanden van 2009 op operationeel niveau rode cijfers publiceren.
De vraag volgens ABN Amro is of ASML de trend zal kunnen ombuigen in de tweede helft van dit jaar.

Om het tij te doen keren zal het snijden in het personeelsbestand (-10%), de productie voor vier weken stilleggen en de uitgaven omlaag schroeven.

Hoewel de halfgeleidersector over de hele linie onder druk ligt, is de waarschuwing van ASML zorgwekkend. Het aantal nieuwe orders lijkt op een historisch dieptepunt te zijn beland en bestaande orders worden uitgesteld.

Aan de andere kant heeft ASML een sterke kaspositie en is het marktleider in zijn segment. Het concern is goed gepositioneerd om te profiteren als zich een herstel in de sector aandient. ABN Amro verwacht deze eventueel pas vanaf 2010 en handhaaft daarom een neutraal advies.

Het concern wijt de lagere omzet aan de afnemende vraag naar halfgeleiders, lagere afzetprijzen en hogere financieringskosten. De omzet over het laatste kwartaal van 2008 komt uit op EUR 450 tot 500 miljoen. Eerder werd uitgegaan van EUR 530 miljoen, zo merkt ABN Amro op. ASML laat verder weten dat het aantal nieuwe orders significant is gedaald en dat de orders die nu in de boeken staan worden uitgesteld. De omzet over de eerste zes maanden van ditjaar zal hierdoor een stuk lager uitkomen dan over het vorige jaar (verwacht in het eerste kwartaal: -80% jaar op jaar). Naar verwachting zal het concern over de eerste zes maanden van 2009 op operationeel niveau rode cijfers publiceren. De vraag volgens ABN Amro is of ASML de trend zal kunnen ombuigen in de tweede helft van dit jaar. Om het tij te doen keren zal het snijden in het personeelsbestand (-10%), de productie voor vier weken stilleggen en de uitgaven omlaag schroeven. Hoewel de halfgeleidersector over de hele linie onder druk ligt, is de waarschuwing van ASML zorgwekkend. Het aantal nieuwe orders lijkt op een historisch dieptepunt te zijn beland en bestaande orders worden uitgesteld. Aan de andere kant heeft ASML een sterke kaspositie en is het marktleider in zijn segment. Het concern is goed gepositioneerd om te profiteren als zich een herstel in de sector aandient. ABN Amro verwacht deze eventueel pas vanaf 2010 en handhaaft daarom een neutraal advies.