Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt Spector Photo Group NV de informatie vervat in de ontvangen kennisgeving openbaar.

Kaesteker Etienne heeft Spector Photo Group NV op 19 december 2012 ingelicht dat het aantal stemrechtverlenende effecten in zijn bezit, de statutaire drempel van 3% heeft overgeschreden op 17 december 2012.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt Spector Photo Group NV de informatie vervat in de ontvangen kennisgeving openbaar. Kaesteker Etienne heeft Spector Photo Group NV op 19 december 2012 ingelicht dat het aantal stemrechtverlenende effecten in zijn bezit, de statutaire drempel van 3% heeft overgeschreden op 17 december 2012.