JP Morgan Chase heeft al rekeningen gecreëerd voor een handvol grote Amerikaanse bedrijven in een munt die de 'nieuwe drachme' wordt genoemd. Het betreft natuurlijk een denkbeeldig scenario, want van een 'nieuwe drachme' is voorlopig nog geen sprake. 3

Beurzen weigeren worst case scenario onder ogen te zien

De beurzen hebben over de hele wereld een goede zomer achter de rug, dit hoofdzakelijk dankzij de hoop dat de Europese leiders er in zullen slagen om een oplossing voor de schuldenproblemen te bedenken. Het optreden van JP Morgan Chase geeft aan dat het optimisme van de beurzen misschien overdreven is.

Veel bedrijfsleiders geloven namelijk niet dat Griekenland er in zal slagen om de strenge besparingsmaatregelen die door Europa worden gevraagd in ruil voor financiële bijstand. Hun pessimisme staat met andere woorden in schril contrast met het optimisme op de beurzen.

JP Morgan Chase heeft al rekeningen gecreëerd voor een handvol grote Amerikaanse bedrijven in een munt die de 'nieuwe drachme' wordt genoemd. Het betreft natuurlijk een denkbeeldig scenario, want van een 'nieuwe drachme' is voorlopig nog geen sprake. 3Beurzen weigeren worst case scenario onder ogen te zien De beurzen hebben over de hele wereld een goede zomer achter de rug, dit hoofdzakelijk dankzij de hoop dat de Europese leiders er in zullen slagen om een oplossing voor de schuldenproblemen te bedenken. Het optreden van JP Morgan Chase geeft aan dat het optimisme van de beurzen misschien overdreven is. Veel bedrijfsleiders geloven namelijk niet dat Griekenland er in zal slagen om de strenge besparingsmaatregelen die door Europa worden gevraagd in ruil voor financiële bijstand. Hun pessimisme staat met andere woorden in schril contrast met het optimisme op de beurzen.