Het is de eerste keer sinds de Great Depression van de jaren 30 van vorige eeuw dat Amerikanen van onder de 40 jaar een dergelijke schuldenlast met zich meeslepen. Daarmee vertrekken ze op de arbeidsmarkt met een duidelijke achterstand ten opzichte van hun ouders.

Het gemiddeld bezit van een gezin tussen 56 en 64 jaar is sinds 1983 met 120% toegenomen. Tussen 1983 en 2010 is het gemiddeld inkomen van de Amerikaanse gezinnen verdubbeld. Dat geldt echter niet voor de Amerikanen onder de 40 jaar, die hun inkomen nauwelijks zagen stijgen.

Het is de eerste keer sinds de Great Depression van de jaren 30 van vorige eeuw dat Amerikanen van onder de 40 jaar een dergelijke schuldenlast met zich meeslepen. Daarmee vertrekken ze op de arbeidsmarkt met een duidelijke achterstand ten opzichte van hun ouders. Het gemiddeld bezit van een gezin tussen 56 en 64 jaar is sinds 1983 met 120% toegenomen. Tussen 1983 en 2010 is het gemiddeld inkomen van de Amerikaanse gezinnen verdubbeld. Dat geldt echter niet voor de Amerikanen onder de 40 jaar, die hun inkomen nauwelijks zagen stijgen.