" Opbrengstengroei van 1,0% aan ongewijzigde wisselkoersen (4,6% aan actuele wisselkoersen)

" Sterke vergelijkbare omzetgroei bij Hannaford en Delhaize België; verbeterende tendens in de tweede jaarhelft voor Food Lion

" Stabiele bedrijfswinst aan ongewijzigde wisselkoersen, in het midden van de verwachtingsvork (zonder de EUR 44 miljoen voor herstructurering, winkelsluitingen en waardeverminderingsverliezen in de V.S. in 2009)

" Robuuste bedrijfsmarge van 4,9%

" Uitstekende vrije kasstroom voor het boekjaar (EUR 665 miljoen, hetzij 3,2% van de opbrengsten)

" Gewone winst per aandeel van EUR 5,73 (deel van de Groep in de nettowinst) stijgt met 11,2% aan actuele wisselkoersen

Financiële kerncijfers vierde kwartaal 2010

" Opbrengstengroei van 1,5% aan ongewijzigde wisselkoersen (7,6% aan actuele wisselkoersen)

" Sterke vergelijkbare omzetgroei in België; verbetering van de Amerikaanse vergelijkbare omzetevolutie

" Uitstekende bedrijfsmarges voor de Groep van 5,9%; sterke stijging van de bedrijfsmarge in al onze regio's

Andere hoogtepunten

" Akkoord over de overname van 100% van de Servische Delta Maxi Group voor EUR 932,5 miljoen ondernemingswaarde

" Voorstel voor de verhoging van het nettodividend met 7,5% tot 1,29 per aandeel

John David Roeg (ING): "De resultaten van Delhaize waren veel beter dan verwacht. Het eerste kwartaal van dit jaar zou moeilijker zijn geweest, vanaf het tweede kwartaal kan de groei weer gaan versnellen."

" Opbrengstengroei van 1,0% aan ongewijzigde wisselkoersen (4,6% aan actuele wisselkoersen) " Sterke vergelijkbare omzetgroei bij Hannaford en Delhaize België; verbeterende tendens in de tweede jaarhelft voor Food Lion " Stabiele bedrijfswinst aan ongewijzigde wisselkoersen, in het midden van de verwachtingsvork (zonder de EUR 44 miljoen voor herstructurering, winkelsluitingen en waardeverminderingsverliezen in de V.S. in 2009) " Robuuste bedrijfsmarge van 4,9% " Uitstekende vrije kasstroom voor het boekjaar (EUR 665 miljoen, hetzij 3,2% van de opbrengsten) " Gewone winst per aandeel van EUR 5,73 (deel van de Groep in de nettowinst) stijgt met 11,2% aan actuele wisselkoersen Financiële kerncijfers vierde kwartaal 2010 " Opbrengstengroei van 1,5% aan ongewijzigde wisselkoersen (7,6% aan actuele wisselkoersen) " Sterke vergelijkbare omzetgroei in België; verbetering van de Amerikaanse vergelijkbare omzetevolutie " Uitstekende bedrijfsmarges voor de Groep van 5,9%; sterke stijging van de bedrijfsmarge in al onze regio's Andere hoogtepunten " Akkoord over de overname van 100% van de Servische Delta Maxi Group voor EUR 932,5 miljoen ondernemingswaarde " Voorstel voor de verhoging van het nettodividend met 7,5% tot 1,29 per aandeel John David Roeg (ING): "De resultaten van Delhaize waren veel beter dan verwacht. Het eerste kwartaal van dit jaar zou moeilijker zijn geweest, vanaf het tweede kwartaal kan de groei weer gaan versnellen."