De brutowinst van de groep steeg met 9,3% naar EUR 1.690,7 miljoen komende van EUR 1.546,8 miljoen wat overeenstemt met een brutowinstmarge van 25,0% versus 24,7% vorig boekjaar.

De bedrijfscashflow (EBITDA) is gestegen met 9,6% tot EUR 600,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de Groep steeg met 9,2% naar EUR 469,9 miljoen wat een stijging van de EBIT-marge met 9 basispunten tot gevolg had. De gestegen marge is te danken aan de stijging van de brutowinstmarge met 33 basispunten.

Het netto financieel resultaat steeg per eind maart 2010 met 79% tot EUR 6,0 miljoen versus EUR 3,4 miljoen vorig boekjaar.

De belasting op het resultaat steeg tot EUR 145,8 miljoen of een effectieve belastingsvoet van 30,6% versus 29,3% vorig boekjaar.

De winst van het boekjaar (aandeel van de Groep) verbeterde met 8,3% tot EUR 329,6 miljoen. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 10,0% tot EUR 10,45.

Op de gewone algemene vergadering van 15 september 2010 zal een bruto dividend voorgesteld worden van EUR 4,48 per aandeel tegenover EUR 4,04 vorig boekjaar.

John David Roeg (ING): "De resultaten van Colruyt waren conform de verwachtingen. Voor het nieuwe boekjaar verwacht ik een omzet en een winst die ongeveer op het niveau van vorig jaar gaat uitkomen. Ik handhaaf een neutraal advies op dit aandeel."

De brutowinst van de groep steeg met 9,3% naar EUR 1.690,7 miljoen komende van EUR 1.546,8 miljoen wat overeenstemt met een brutowinstmarge van 25,0% versus 24,7% vorig boekjaar. De bedrijfscashflow (EBITDA) is gestegen met 9,6% tot EUR 600,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de Groep steeg met 9,2% naar EUR 469,9 miljoen wat een stijging van de EBIT-marge met 9 basispunten tot gevolg had. De gestegen marge is te danken aan de stijging van de brutowinstmarge met 33 basispunten. Het netto financieel resultaat steeg per eind maart 2010 met 79% tot EUR 6,0 miljoen versus EUR 3,4 miljoen vorig boekjaar. De belasting op het resultaat steeg tot EUR 145,8 miljoen of een effectieve belastingsvoet van 30,6% versus 29,3% vorig boekjaar. De winst van het boekjaar (aandeel van de Groep) verbeterde met 8,3% tot EUR 329,6 miljoen. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 10,0% tot EUR 10,45. Op de gewone algemene vergadering van 15 september 2010 zal een bruto dividend voorgesteld worden van EUR 4,48 per aandeel tegenover EUR 4,04 vorig boekjaar. John David Roeg (ING): "De resultaten van Colruyt waren conform de verwachtingen. Voor het nieuwe boekjaar verwacht ik een omzet en een winst die ongeveer op het niveau van vorig jaar gaat uitkomen. Ik handhaaf een neutraal advies op dit aandeel."