De omzet van Afga-Gevaert bedroeg in het vierde kwartaal 735 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 3,4 procent tegenover het vierde kwartaal van 2008. Wisselkoerseffecten niet meegerekend zou de omzetdaling slechts 1 procent bedragen.

Agfa Graphics' omzet bedroeg 356 miljoen euro, een daling van 6,8 procent tegenover het vierde kwartaal van 2008. De daling was minder uitgesproken dan in de voorgaande kwartalen dankzij het voortdurende herstel van de grafische markten en door de verschuiving van een deel van de filmbusiness van Agfa Specialty Products naar Agfa Graphics. Deze verschuiving is het resultaat van veranderingen in het concurrentielandschap.

Agfa HealthCare's kwartaalomzet daalde met 2,8 procent tot 316 miljoen euro. Wisselkoerseffecten niet meegerekend zou de omzet hetzelfde niveau bereiken als in het vierde kwartaal van 2008.

De omzet van Agfa Specialty Products steeg met 12,7 procent tot 62 miljoen euro door het herstel van bepaalde traditionele filmmarkten.

Dit effect werd gedeeltelijk tenietgedaan door de verschuiving van een deel van de filmbusiness naar Agfa Graphics.

Verwacht wordt dat de totale EBIT van de Agfa-Gevaert Groep voor het vierde kwartaal van 2009 zal uitkomen om ongeveer 73 miljoen euro (9,9 procent van de omzet), tegenover 31 miljoen euro in 2008.

Het nettoresultaat zal voor het vierde kwartaal naar verwachting ongeveer 20 miljoen euro bedragen. Voor het volledige jaar wordt bijgevolg een nettoresultaat van bij benadering 6 miljoen euro verwacht.

Johan Jacobs van Agfa-Gevaert was tevreden over de geleverde prestaties: "Rekening gehouden met de crisis hebben we het zeker niet slecht gedaan. In de grafische sector is er sprake van een duidelijke verbetering, het herstel zet zich daar verder. Een ongeveer gelijke omzet - rekening houdend met wisselkoersverhoudingen - is in een crisisjaar zeker ook geen slechte prestatie. We zijn daarenboven goed gepositioneerd om in 2010 voordeel te halen uit enkele van de recente groei-initiatieven."

De omzet van Afga-Gevaert bedroeg in het vierde kwartaal 735 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 3,4 procent tegenover het vierde kwartaal van 2008. Wisselkoerseffecten niet meegerekend zou de omzetdaling slechts 1 procent bedragen. Agfa Graphics' omzet bedroeg 356 miljoen euro, een daling van 6,8 procent tegenover het vierde kwartaal van 2008. De daling was minder uitgesproken dan in de voorgaande kwartalen dankzij het voortdurende herstel van de grafische markten en door de verschuiving van een deel van de filmbusiness van Agfa Specialty Products naar Agfa Graphics. Deze verschuiving is het resultaat van veranderingen in het concurrentielandschap. Agfa HealthCare's kwartaalomzet daalde met 2,8 procent tot 316 miljoen euro. Wisselkoerseffecten niet meegerekend zou de omzet hetzelfde niveau bereiken als in het vierde kwartaal van 2008. De omzet van Agfa Specialty Products steeg met 12,7 procent tot 62 miljoen euro door het herstel van bepaalde traditionele filmmarkten. Dit effect werd gedeeltelijk tenietgedaan door de verschuiving van een deel van de filmbusiness naar Agfa Graphics. Verwacht wordt dat de totale EBIT van de Agfa-Gevaert Groep voor het vierde kwartaal van 2009 zal uitkomen om ongeveer 73 miljoen euro (9,9 procent van de omzet), tegenover 31 miljoen euro in 2008. Het nettoresultaat zal voor het vierde kwartaal naar verwachting ongeveer 20 miljoen euro bedragen. Voor het volledige jaar wordt bijgevolg een nettoresultaat van bij benadering 6 miljoen euro verwacht. Johan Jacobs van Agfa-Gevaert was tevreden over de geleverde prestaties: "Rekening gehouden met de crisis hebben we het zeker niet slecht gedaan. In de grafische sector is er sprake van een duidelijke verbetering, het herstel zet zich daar verder. Een ongeveer gelijke omzet - rekening houdend met wisselkoersverhoudingen - is in een crisisjaar zeker ook geen slechte prestatie. We zijn daarenboven goed gepositioneerd om in 2010 voordeel te halen uit enkele van de recente groei-initiatieven."