*Netto courant resultaat per aandeel (aandeel van de Groep), exclusief impact IAS 39: € 8,02, een stijging van 7,4% in vergelijking met 2009 (€ 7,47)

*Verkoop vastgoedbeleggingen: € 100 miljoen (netto meerwaarde: € 7,3 miljoen)

*Daling expertisewaarde van de vastgoedportefeuille over het jaar: �0,9%

*Netto-actief waarde per aandeel: € 98,21 (portefeuille in reële waarde)

*Bezettingsgraad: 95,8%

*Bevestiging van het vooropgestelde bruto dividend voor 2010 voor het gewoon aandeel: € 6,50

Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): "Het resultaat van Cofinimmo was conform de verwachtingen, ik handhaaf dan ook mijn neutraal advies."

*Netto courant resultaat per aandeel (aandeel van de Groep), exclusief impact IAS 39: € 8,02, een stijging van 7,4% in vergelijking met 2009 (€ 7,47) *Verkoop vastgoedbeleggingen: € 100 miljoen (netto meerwaarde: € 7,3 miljoen) *Daling expertisewaarde van de vastgoedportefeuille over het jaar: â€?0,9% *Netto-actief waarde per aandeel: € 98,21 (portefeuille in reële waarde) *Bezettingsgraad: 95,8% *Bevestiging van het vooropgestelde bruto dividend voor 2010 voor het gewoon aandeel: € 6,50 Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): "Het resultaat van Cofinimmo was conform de verwachtingen, ik handhaaf dan ook mijn neutraal advies."