Er zijn 3 miljard mensen in Azië en die hebben in de afgelopen 100 tot 200 jaar geen fatsoenlijk leven gehad. Daar komt nu verandering, dankzij het feit dat meer en beter voedsel voor de Aziaten bereikbaar wordt.

Rogers stelt vast dat de centrale banken de wereld met geld overspoelen, zodat de beleggers alleen maar kunnen investeren in activa met een reëele waarde. Dat kan goud zijn of zilver, maar ook rijst of aardgas.

Volgens Rogers is er geen sprake van een zeepbel op de goudmarkt. Hij verwacht een hysterische koopgolf in goud in de komende 5 tot 10 jaar.

Momenteel bezitten relatief gezien weinig mensen goud, maar daar komt verandering in. Dat gaat zelfs sneller gebeuren dan algemeen wordt verwacht.

Over valuta spreekt Rogers zich niet uit, want hij verwacht een paar moeilijke jaren met heel wat onrust op de financiële markten. De grote onevenwichten in de wereld moeten hoe dan ook gevolgen gaan krijgen.

Er zijn 3 miljard mensen in Azië en die hebben in de afgelopen 100 tot 200 jaar geen fatsoenlijk leven gehad. Daar komt nu verandering, dankzij het feit dat meer en beter voedsel voor de Aziaten bereikbaar wordt. Rogers stelt vast dat de centrale banken de wereld met geld overspoelen, zodat de beleggers alleen maar kunnen investeren in activa met een reëele waarde. Dat kan goud zijn of zilver, maar ook rijst of aardgas. Volgens Rogers is er geen sprake van een zeepbel op de goudmarkt. Hij verwacht een hysterische koopgolf in goud in de komende 5 tot 10 jaar. Momenteel bezitten relatief gezien weinig mensen goud, maar daar komt verandering in. Dat gaat zelfs sneller gebeuren dan algemeen wordt verwacht. Over valuta spreekt Rogers zich niet uit, want hij verwacht een paar moeilijke jaren met heel wat onrust op de financiële markten. De grote onevenwichten in de wereld moeten hoe dan ook gevolgen gaan krijgen.