Jim O'Neill (Goldman Sachs): "De grondstoffenmarkten zitten klem tussen de Europese troebelen enerzijds en beperkingen aan de aanbodzijde anderzijds. De huidige prijzen zijn door de Europese problemen te ver omlaag getrokken. Ondanks de 'Europa' blijft de vraag naar grondstoffen sterk door de mondiale economische groei. De prijzen zullen daardoor in de komende twaalf maanden weer herstellen."

Jim O'Neill (Goldman Sachs): "De grondstoffenmarkten zitten klem tussen de Europese troebelen enerzijds en beperkingen aan de aanbodzijde anderzijds. De huidige prijzen zijn door de Europese problemen te ver omlaag getrokken. Ondanks de 'Europa' blijft de vraag naar grondstoffen sterk door de mondiale economische groei. De prijzen zullen daardoor in de komende twaalf maanden weer herstellen."