Ofwel worden de jongeren op een of andere manier aan het werk gezet, ofwel volgt er vroeg of laat een explosie. De jeugdwerkloosheid in Europa bedraagt het dubbele of het driedubbele van die elders in de wereld. Er is haast geboden, want het aantal werkloze jongeren blijft alsmaar toenemen.

Europa herstelt zich langzaam maar zeker van de crisis, maar dat blijkt voorlopig nog niet uit de evolutie van de werkloosheidscijfers. Europa zit met een levensgroot probleem opgezadeld, maar lijkt zich nog niet helemaal bewust van de ernst van de situatie.

Ofwel worden de jongeren op een of andere manier aan het werk gezet, ofwel volgt er vroeg of laat een explosie. De jeugdwerkloosheid in Europa bedraagt het dubbele of het driedubbele van die elders in de wereld. Er is haast geboden, want het aantal werkloze jongeren blijft alsmaar toenemen. Europa herstelt zich langzaam maar zeker van de crisis, maar dat blijkt voorlopig nog niet uit de evolutie van de werkloosheidscijfers. Europa zit met een levensgroot probleem opgezadeld, maar lijkt zich nog niet helemaal bewust van de ernst van de situatie.