De afname van de afkeer voor beleggingsrisico's is volgens professor Stefan Duchateau grotendeels verantwoord. In de VS zijn de vooruitzichten inzake bedrijfswinsten en economische conjunctuur in belangrijke mate ondersteund door recent cijfermateriaal.

In Europa wordt de evidentie voor een komend (beperkt) conjunctuurherstel steeds overtuigender maar valt het op dat de vrees voor een eurocrisis grotendeels is weggeëbd. Dit valt vooral af te leiden uit de "flight to quality"- premie voor Duits overheidspapier. Meer van professor Stefan Duchateau vindt u op http://blog.argenta.be/author/duste/.

De afname van de afkeer voor beleggingsrisico's is volgens professor Stefan Duchateau grotendeels verantwoord. In de VS zijn de vooruitzichten inzake bedrijfswinsten en economische conjunctuur in belangrijke mate ondersteund door recent cijfermateriaal. In Europa wordt de evidentie voor een komend (beperkt) conjunctuurherstel steeds overtuigender maar valt het op dat de vrees voor een eurocrisis grotendeels is weggeëbd. Dit valt vooral af te leiden uit de "flight to quality"- premie voor Duits overheidspapier. Meer van professor Stefan Duchateau vindt u op http://blog.argenta.be/author/duste/.