Per aandeel en voor dezelfde periodes bedraagt dit resultaat € 3,94 tegen € 3,80, een verbetering van bijna 4,0%. De eerste helft van het boekjaar 2010 heeft slechts een lichte stijging van de huurinkomsten gekend: +0,34% tegenover het 1ste semester 2009.

Het eerste semester werd gekenmerkt door een beperkte indexering van de lopende huurcontracten en de stijging van de leegstand (van 3,14% naar 4,34%).

Het operationeel resultaat (vóór resultaat op de portefeuille, financieel resultaat en belastingen) daalt met 1,9% door de hogere technische kosten, en kosten en taksen van niet-verhuurde goederen.

Jean-Yves De Vloo (ING): "Het advies voor Cofinimmo gaat van kopen naar houden, dit vanwege de waardering. Een aantal factoren roept op tot voorzichtigheid en de vastgoedbevak zal overnames moeten doen om die handicaps te overwinnen."

Per aandeel en voor dezelfde periodes bedraagt dit resultaat € 3,94 tegen € 3,80, een verbetering van bijna 4,0%. De eerste helft van het boekjaar 2010 heeft slechts een lichte stijging van de huurinkomsten gekend: +0,34% tegenover het 1ste semester 2009. Het eerste semester werd gekenmerkt door een beperkte indexering van de lopende huurcontracten en de stijging van de leegstand (van 3,14% naar 4,34%). Het operationeel resultaat (vóór resultaat op de portefeuille, financieel resultaat en belastingen) daalt met 1,9% door de hogere technische kosten, en kosten en taksen van niet-verhuurde goederen. Jean-Yves De Vloo (ING): "Het advies voor Cofinimmo gaat van kopen naar houden, dit vanwege de waardering. Een aantal factoren roept op tot voorzichtigheid en de vastgoedbevak zal overnames moeten doen om die handicaps te overwinnen."