De EBIT marge in het 3de kwartaal van 2010 ging erop vooruit in vergelijking met de marge van 3% in de eerste jaarhelft van 2010. Jean-Pierre Tanghe van Barco: "Veel meer kunnen we over de marge-ontwikkelingen nog niet zeggen, daarvoor is het nog te vroeg in het jaar."

Uiteraard was Tanghe in zijn nopjes met de behaalde resultaten: "We hebben hard gewerkt, maar daar plukken we nu ook de vruchten van. Digitale cinema bleef uiteraard de voortrekker, maar eigenlijk presteerden we over de hele lijn goed. Er is dus wel degelijk sprake van een verbetering. Over de toekomst doen we geen uitspraken, ik kan alleen nogmaals bevestigen dat we ons voorzichtig blijven opstellen. Positief is dat meer orders zich daadwerkelijk omzetten in meer leveringen, wat de winstgevendheid van het bedrijf natuurijk ten goede komt."

De EBIT marge in het 3de kwartaal van 2010 ging erop vooruit in vergelijking met de marge van 3% in de eerste jaarhelft van 2010. Jean-Pierre Tanghe van Barco: "Veel meer kunnen we over de marge-ontwikkelingen nog niet zeggen, daarvoor is het nog te vroeg in het jaar." Uiteraard was Tanghe in zijn nopjes met de behaalde resultaten: "We hebben hard gewerkt, maar daar plukken we nu ook de vruchten van. Digitale cinema bleef uiteraard de voortrekker, maar eigenlijk presteerden we over de hele lijn goed. Er is dus wel degelijk sprake van een verbetering. Over de toekomst doen we geen uitspraken, ik kan alleen nogmaals bevestigen dat we ons voorzichtig blijven opstellen. Positief is dat meer orders zich daadwerkelijk omzetten in meer leveringen, wat de winstgevendheid van het bedrijf natuurijk ten goede komt."