Het operationele resultaat (EBIT) is evenwel positief (€ 3,48 M), dankzij de verkoop van de twee kantoorgedeelten (Fonsny 13 200 m², Broodthaers 17 700 m²) van het project SOUTH CITY in Brussel, waarvan ATENOR GROUP 40% bezat.

Mits goedkeuring door de Algemene Vergadering zal ATENOR GROUP SA voor het boekjaar 2010 een netto dividend van € 1,50 per aandeel en een netto dividend na voorheffing (15%) van € 1,70 per aandeel met VVPR-strip uitbetalen.

Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): "De resultaten waren Atenor in lijn van de verwachtingen. Ik blijf neutraal voor dit aandeel."

Het operationele resultaat (EBIT) is evenwel positief (€ 3,48 M), dankzij de verkoop van de twee kantoorgedeelten (Fonsny 13 200 m², Broodthaers 17 700 m²) van het project SOUTH CITY in Brussel, waarvan ATENOR GROUP 40% bezat. Mits goedkeuring door de Algemene Vergadering zal ATENOR GROUP SA voor het boekjaar 2010 een netto dividend van € 1,50 per aandeel en een netto dividend na voorheffing (15%) van € 1,70 per aandeel met VVPR-strip uitbetalen. Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): "De resultaten waren Atenor in lijn van de verwachtingen. Ik blijf neutraal voor dit aandeel."