Deze stijging met € 10 miljoen is voornamelijk het gevolg van de waardestijging van de bestaande vastgoedportefeuille met € 11 miljoen.

Deze toename met 3,1 % in de reële waarde van de winkelportefeuille is veroorzaakt door de positieve evolutie van de huurwaarden en door de verlaging van de yields als gevolg van de gunstige ontwikkelingen op de Belgische investeringsmarkt voor winkelvastgoed.

Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): "Intervest Retail ligt goed op koers, zo blijkt. Het advies blijft houden, maar het koersdoel gaat van 42,50 naar 45 euro."

Deze stijging met € 10 miljoen is voornamelijk het gevolg van de waardestijging van de bestaande vastgoedportefeuille met € 11 miljoen. Deze toename met 3,1 % in de reële waarde van de winkelportefeuille is veroorzaakt door de positieve evolutie van de huurwaarden en door de verlaging van de yields als gevolg van de gunstige ontwikkelingen op de Belgische investeringsmarkt voor winkelvastgoed. Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): "Intervest Retail ligt goed op koers, zo blijkt. Het advies blijft houden, maar het koersdoel gaat van 42,50 naar 45 euro."