Het lopende nettoresultaat bedraagt 2,9 miljoen EUR voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2010, ofwel een stijging met 9,9% in vergelijking met het lopende nettoresultaat dat werd geboekt op 31 december 2009 (2,6 miljoen EUR).

Het nettoresultaat van het eerste kwartaal van het boekjaar 2011 bedraagt 6,8 miljoen EUR, tegen 3,1 miljoen EUR voor dezelfde periode tijdens het boekjaar 2010.

De vastgoedkosten liggen iets lager ten opzichte van het voorbije jaar, terwijl de algemene kosten voor dit eerste kwartaal ook de registratierechten en kosten voor due diligence van de gerealiseerde overnames omvatten.

De variatie van de reële waarde van financiële instrumenten (IAS 39) had een aanzienlijke positieve impact op het nettoresultaat van 3 miljoen EUR als gevolg van het herstel van de rentetarieven tijdens het eerste kwartaal van het lopende boekjaar. De reële waarde van de vastgoedportefeuille steeg met 0,9 miljoen EUR.

Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): "Ascencio maakte goede resultaten bekend. Het advies wordt verhoogd naar accumulate, het koersdoel gaat van 44 naar 50 euro."

Het lopende nettoresultaat bedraagt 2,9 miljoen EUR voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2010, ofwel een stijging met 9,9% in vergelijking met het lopende nettoresultaat dat werd geboekt op 31 december 2009 (2,6 miljoen EUR). Het nettoresultaat van het eerste kwartaal van het boekjaar 2011 bedraagt 6,8 miljoen EUR, tegen 3,1 miljoen EUR voor dezelfde periode tijdens het boekjaar 2010. De vastgoedkosten liggen iets lager ten opzichte van het voorbije jaar, terwijl de algemene kosten voor dit eerste kwartaal ook de registratierechten en kosten voor due diligence van de gerealiseerde overnames omvatten. De variatie van de reële waarde van financiële instrumenten (IAS 39) had een aanzienlijke positieve impact op het nettoresultaat van 3 miljoen EUR als gevolg van het herstel van de rentetarieven tijdens het eerste kwartaal van het lopende boekjaar. De reële waarde van de vastgoedportefeuille steeg met 0,9 miljoen EUR. Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): "Ascencio maakte goede resultaten bekend. Het advies wordt verhoogd naar accumulate, het koersdoel gaat van 44 naar 50 euro."