Bij de bekendmaking van de jaarresultaten 2010 kondigde Kinepolis Group reeds aan, met het oog op waardecreatie voor de aandeelhouders haar kapitaalstructuur te willen optimaliseren.

Grondige analyse maakt nu duidelijk dat een kapitaalvermindering gecombineerd met een programma tot inkoop van eigen aandelen de meest geschikte instrumenten zijn tot realisatie van voormelde optimalisatie van de kapitaalstructuur van de vennootschap evenals tot verhoging van waardecreatie voor de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur heeft dan ook besloten een Buitengewone Algemene Vergadering bijéén te roepen op 20 mei 2011 teneinde een vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag gelijk aan € 30.010.268,74 voor te stellen en bijgevolg de betaling van een bedrag aan haar aandeelhouders ten belope van € 4,33 per aandeel.

Deze kapitaalvermindering zal niet gepaard gaan met een vernietiging van het aantal aandelen.

Tevens zal aan de Buitengewone Algemene Vergadering een machtiging verzocht worden tot inkoop van maximum 1.074.270 eigen aandelen met het oog op vernietiging evenals een machtiging tot inkoop van maximum 34.654 eigen aandelen ter indekking van nieuw uit te schrijven opties in het kader van een voorgestelde uitbreiding van het 2007-2016 aandelenoptieplan.

Jean-Caucheteux (Bank Degroof): "De wijziging van de kapitaalstructuur is een belangrijke katalysator bij Kinepolis. Het koopadvies en het koersdoel van 60 euro blijven gehandhaafd."

Bij de bekendmaking van de jaarresultaten 2010 kondigde Kinepolis Group reeds aan, met het oog op waardecreatie voor de aandeelhouders haar kapitaalstructuur te willen optimaliseren. Grondige analyse maakt nu duidelijk dat een kapitaalvermindering gecombineerd met een programma tot inkoop van eigen aandelen de meest geschikte instrumenten zijn tot realisatie van voormelde optimalisatie van de kapitaalstructuur van de vennootschap evenals tot verhoging van waardecreatie voor de aandeelhouders. De Raad van Bestuur heeft dan ook besloten een Buitengewone Algemene Vergadering bijéén te roepen op 20 mei 2011 teneinde een vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag gelijk aan € 30.010.268,74 voor te stellen en bijgevolg de betaling van een bedrag aan haar aandeelhouders ten belope van € 4,33 per aandeel. Deze kapitaalvermindering zal niet gepaard gaan met een vernietiging van het aantal aandelen. Tevens zal aan de Buitengewone Algemene Vergadering een machtiging verzocht worden tot inkoop van maximum 1.074.270 eigen aandelen met het oog op vernietiging evenals een machtiging tot inkoop van maximum 34.654 eigen aandelen ter indekking van nieuw uit te schrijven opties in het kader van een voorgestelde uitbreiding van het 2007-2016 aandelenoptieplan. Jean-Caucheteux (Bank Degroof): "De wijziging van de kapitaalstructuur is een belangrijke katalysator bij Kinepolis. Het koopadvies en het koersdoel van 60 euro blijven gehandhaafd."