Herhaaldelijk werd geprobeerd om via stimuleringsplannen die veel geld kostten de economie te stimuleren, helaas zonder veel succes. Het land raakte wel opgezadeld met een enorme schuldenberg.

Verwacht werd dat die in 2012 210% van het BBP zou gaan bedragen, wat één van de hoogste percentages in de OESO is. De Japanse overheidsschuld kan nu echter nog verder gaan oplopen.

Percentages vallen voorlopig onmogelijk te geven, alles hangt af van de stimuleringsplannen die de regering gaat aankondigen. Ter vergelijking: de Amerikaanse overheidsschuld kan gaan oplopen tot 101% van het BBP.

Herhaaldelijk werd geprobeerd om via stimuleringsplannen die veel geld kostten de economie te stimuleren, helaas zonder veel succes. Het land raakte wel opgezadeld met een enorme schuldenberg. Verwacht werd dat die in 2012 210% van het BBP zou gaan bedragen, wat één van de hoogste percentages in de OESO is. De Japanse overheidsschuld kan nu echter nog verder gaan oplopen. Percentages vallen voorlopig onmogelijk te geven, alles hangt af van de stimuleringsplannen die de regering gaat aankondigen. Ter vergelijking: de Amerikaanse overheidsschuld kan gaan oplopen tot 101% van het BBP.