In China liep de kredietverlening in juli plotseling vrij fors terug wat de speculatie voedde dat de groei in het land sterker dan verwacht vertraagt.

Dit blijkt echter verband te houden met de toegenomen regulering van het schaduwbankieren en moet dus eerder als positief worden gezien, temeer daar de Chinese autoriteiten in staat zijn om compenserende maatregelen te nemen en zij dit over het algemeen ook doen.

In China liep de kredietverlening in juli plotseling vrij fors terug wat de speculatie voedde dat de groei in het land sterker dan verwacht vertraagt. Dit blijkt echter verband te houden met de toegenomen regulering van het schaduwbankieren en moet dus eerder als positief worden gezien, temeer daar de Chinese autoriteiten in staat zijn om compenserende maatregelen te nemen en zij dit over het algemeen ook doen.