De economische situatie in de tweede economie ter wereld is in korte tijd sterk verslechterd. Anders dan in Europa en de Verenigde Staten zijn er geen grote problemen op de woningmarkt. Bovendien is de bancaire sector minder geraakt door de kredietcrisis.

Dat de economie nu toch in rap tempo verzwakt, heeft vooral te maken met de inzakkende export. Dit is volgens Theodoor Gilissen Bankiers geen verrassing voor deze exportgeoriënteerde economie, maar opvallend is dat dit nu aanmerkelijk sneller doorwerkt in de binnenlandse bestedingen dan in het verleden.

Ondernemingen reageren op de afnemende vraag door snel in de capaciteit te snijden, waardoor de werkloosheid oploopt en de inkomensontwikkeling verslechtert.

Dit heeft negatieve consequenties voor de particuliere consumptie. In het verleden liepen werkgelegenheid, inkomens en consumentenbestedingen achter op de conjunctuurcyclus, maar dit is in de afgelopen 15 jaar veranderd in het land van de rijzende zon.
Japan heeft inmiddels, op één land na (Nederland), het hoogste percentage werknemers met een flexibel arbeidscontract. Ook de voorraden en de investeringen in machines worden door Japanse bedrijven aanmerkelijk sneller aangepast aan de marktomstandigheden.

De Japanse economie is hierdoor gevoeliger geworden voor de ontwikkelingen in het buitenland. Maar uiteraard heeft dit nadeel ook een voordeel.

Door het vergrote aanpassingsvermogen van het Japanse bedrijfsleven is het aannemelijk dat de economie ook sneller aantrekt zodra de wereldeconomie begint te herstellen.

Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat het economisch herstel in Europa en de VS zwak zal zijn doordat de gedaalde huizenprijzen en aandelenkoersen en het terugbrengen van schuldniveaus nog lange tijd een rem zullen zetten op de bestedingen.

Japan zal niet met deze tegenwind te maken hebben. Volgend jaar zou de Japanse economie wel eens positief kunnen verrassen. De zon daalt nu relatief snel, maar zal waarschijnlijk ook sneller weer opkomen.

De economische situatie in de tweede economie ter wereld is in korte tijd sterk verslechterd. Anders dan in Europa en de Verenigde Staten zijn er geen grote problemen op de woningmarkt. Bovendien is de bancaire sector minder geraakt door de kredietcrisis. Dat de economie nu toch in rap tempo verzwakt, heeft vooral te maken met de inzakkende export. Dit is volgens Theodoor Gilissen Bankiers geen verrassing voor deze exportgeoriënteerde economie, maar opvallend is dat dit nu aanmerkelijk sneller doorwerkt in de binnenlandse bestedingen dan in het verleden.Ondernemingen reageren op de afnemende vraag door snel in de capaciteit te snijden, waardoor de werkloosheid oploopt en de inkomensontwikkeling verslechtert. Dit heeft negatieve consequenties voor de particuliere consumptie. In het verleden liepen werkgelegenheid, inkomens en consumentenbestedingen achter op de conjunctuurcyclus, maar dit is in de afgelopen 15 jaar veranderd in het land van de rijzende zon. Japan heeft inmiddels, op één land na (Nederland), het hoogste percentage werknemers met een flexibel arbeidscontract. Ook de voorraden en de investeringen in machines worden door Japanse bedrijven aanmerkelijk sneller aangepast aan de marktomstandigheden. De Japanse economie is hierdoor gevoeliger geworden voor de ontwikkelingen in het buitenland. Maar uiteraard heeft dit nadeel ook een voordeel. Door het vergrote aanpassingsvermogen van het Japanse bedrijfsleven is het aannemelijk dat de economie ook sneller aantrekt zodra de wereldeconomie begint te herstellen. Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat het economisch herstel in Europa en de VS zwak zal zijn doordat de gedaalde huizenprijzen en aandelenkoersen en het terugbrengen van schuldniveaus nog lange tijd een rem zullen zetten op de bestedingen.Japan zal niet met deze tegenwind te maken hebben. Volgend jaar zou de Japanse economie wel eens positief kunnen verrassen. De zon daalt nu relatief snel, maar zal waarschijnlijk ook sneller weer opkomen.