Het handelsbalanstekort verdrievoudigde in 2012 tot bijna 59 miljard EUR als gevolg van de fors hogere invoer van energie vermits 48 van de 50 kerncentrales gesloten zijn, de relatief dure JPY en zwakkere wereldeconomie.

De bedrijfsinvesteringen vallen serieus tegen gezien de dalende bestellingen voor uitrustingsgoederen. De kredietvraag van de bedrijven is zwak.

De kredietvoorwaarden van de banken worden wel versoepeld. De vastgoedsector herstelt zich wat ook tot uiting komt in de toenemende vraag naar vastgoedleningen door de gezinnen.

De arbeidsmarkt houdt volgens Belfius min of meer stand zodat de gezinsbestedingen toch toenemen, zeker in het vooruitzicht van de BTW verhoging van 5% naar 8% in april 2004.

De nieuwe aanpak door regering en centrale bank zou de BBP-groei zeker hogerop moeten kunnen tillen en in 2013 een eindpunt kunnen plaatsen achter 15 jaar deflatie.

De kans is volgens Belfius klein dat het begrotingstekort (8,3% van bbp in 2012) gevoelig zal dalen en dat de staatsschuld (240% van bbp in 2012) zijn opmars zal stopzetten omdat in het verleden gebleken is dat het relancebeleid nooit de positieve verwachtingen kon inlossen op een duurzame manier.

Het handelsbalanstekort verdrievoudigde in 2012 tot bijna 59 miljard EUR als gevolg van de fors hogere invoer van energie vermits 48 van de 50 kerncentrales gesloten zijn, de relatief dure JPY en zwakkere wereldeconomie. De bedrijfsinvesteringen vallen serieus tegen gezien de dalende bestellingen voor uitrustingsgoederen. De kredietvraag van de bedrijven is zwak. De kredietvoorwaarden van de banken worden wel versoepeld. De vastgoedsector herstelt zich wat ook tot uiting komt in de toenemende vraag naar vastgoedleningen door de gezinnen. De arbeidsmarkt houdt volgens Belfius min of meer stand zodat de gezinsbestedingen toch toenemen, zeker in het vooruitzicht van de BTW verhoging van 5% naar 8% in april 2004. De nieuwe aanpak door regering en centrale bank zou de BBP-groei zeker hogerop moeten kunnen tillen en in 2013 een eindpunt kunnen plaatsen achter 15 jaar deflatie. De kans is volgens Belfius klein dat het begrotingstekort (8,3% van bbp in 2012) gevoelig zal dalen en dat de staatsschuld (240% van bbp in 2012) zijn opmars zal stopzetten omdat in het verleden gebleken is dat het relancebeleid nooit de positieve verwachtingen kon inlossen op een duurzame manier.