Op jaarbasis steeg het BBP met 3,90% tijdens het kwartaal dat op 30 september afliep, ten opzichte van een stijging met 1,80% tijdens het tweede kwartaal. Het cijfer was bovendien beter dan verwacht.

De consensusverwachting lag namelijk slechts op een groei van het BBP met maar 2,50%. De binnenlandse consumptie, die nog steeds goed is voor 60% van het Japans BBP, steeg dankzij onder andere een toegenomen vraag naar hybride wagens.

De economen verwachten evenwel dat de impact van de sterkere yen tijdens het huidige vierde kwartaal sterker aangevoeld gaat worden. Een sterkere yen kan de export nadelig gaan beïnvloeden.

Op jaarbasis steeg het BBP met 3,90% tijdens het kwartaal dat op 30 september afliep, ten opzichte van een stijging met 1,80% tijdens het tweede kwartaal. Het cijfer was bovendien beter dan verwacht. De consensusverwachting lag namelijk slechts op een groei van het BBP met maar 2,50%. De binnenlandse consumptie, die nog steeds goed is voor 60% van het Japans BBP, steeg dankzij onder andere een toegenomen vraag naar hybride wagens. De economen verwachten evenwel dat de impact van de sterkere yen tijdens het huidige vierde kwartaal sterker aangevoeld gaat worden. Een sterkere yen kan de export nadelig gaan beïnvloeden.