De beoogde nieuwe premier, Abe, bekleedde al een jaar lang (2006-2007) deze functie, maar was toen weinig succesvol en hij had gezondheidsklachten.

Japan kampt zoals volgens Theodoor Gilissen Bankiers bekend met een hoge staatsschuld, een enorme vergrijzing en deflatie. De tsunami, de energiecrisis en het conflict met China en Zuid-Korea brachten Japan weer in een recessie. Pogingen om kleinere ondernemingen meer macht te geven worden geblokkeerd door het machtige ambtenarenapparaat.

Abe kondigde aan de overheidsuitgaven te verhogen en is een voorstander van een ruimer monetair beleid van de centrale bank en een hogere inflatie. In 2013 zal hij een paar nieuwe leden bij de Bank of Japan aanwijzen, die dit beleid mogelijk kunnen maken.

Door deze uitspraken is de yen dit jaar eindelijk in waarde gedaald, waarvan de export zou kunnen profiteren. Alleen wordt dit nu belemmerd door de zwakke economische groei wereldwijd en het conflict met China.

Vandaag komen de handelsbalanscijfers van Japan naar buiten, die naar verwachting verder verslechteren. Donderdag komt de Japanse centrale bank bijeen en verwacht wordt dat er meer obligaties opgekocht zullen worden.

De beoogde nieuwe premier, Abe, bekleedde al een jaar lang (2006-2007) deze functie, maar was toen weinig succesvol en hij had gezondheidsklachten. Japan kampt zoals volgens Theodoor Gilissen Bankiers bekend met een hoge staatsschuld, een enorme vergrijzing en deflatie. De tsunami, de energiecrisis en het conflict met China en Zuid-Korea brachten Japan weer in een recessie. Pogingen om kleinere ondernemingen meer macht te geven worden geblokkeerd door het machtige ambtenarenapparaat. Abe kondigde aan de overheidsuitgaven te verhogen en is een voorstander van een ruimer monetair beleid van de centrale bank en een hogere inflatie. In 2013 zal hij een paar nieuwe leden bij de Bank of Japan aanwijzen, die dit beleid mogelijk kunnen maken. Door deze uitspraken is de yen dit jaar eindelijk in waarde gedaald, waarvan de export zou kunnen profiteren. Alleen wordt dit nu belemmerd door de zwakke economische groei wereldwijd en het conflict met China. Vandaag komen de handelsbalanscijfers van Japan naar buiten, die naar verwachting verder verslechteren. Donderdag komt de Japanse centrale bank bijeen en verwacht wordt dat er meer obligaties opgekocht zullen worden.