De bestellingen voor nieuwe machines zijn in augustus met 3,30% gedaald, een daling die groter was dan algemeen verwacht. Op basis van de daling van de daling van de machine-orders kan geconcludeerd worden dat de Japanse bedrijven vanwege de globale groeivertraging minder bereid zijn om te investeren.

Anderzijds blijven grote koersbewegingen uit, dit vanwege de hoop dat China alsnog nieuwe stimuleringsmaatregelen zal aankondigen.

Voorlopig blijven die verwachte maatregelen echter uit, maar de regering in Beijing houdt de economische evolutie wel nauwlettend in de gaten.

Goud blijft interessant

Volgens Nicholas Johnson van PIMCO is goud interessant voor inflatiebescherming en waardebehoud. Al meer dan een millennium is goud over het algemeen waardevast gebleken, zelfs bij wisseling van verscheidene valutaregimes.

De beschikbaarheid van goud is beperkt, en PIMCO ziet een toenemende vraag die in lijn is met de economische groei per hoofd van de wereldbevolking.

Gezien de waarderingen van het moment en het huidige beleid van centrale banken, denkt Nicholas Johnson dat beleggers moeten overwegen om goud en andere dure metalen in hun portefeuille op te nemen in gediversifieerde portefeuilles.

De bestellingen voor nieuwe machines zijn in augustus met 3,30% gedaald, een daling die groter was dan algemeen verwacht. Op basis van de daling van de daling van de machine-orders kan geconcludeerd worden dat de Japanse bedrijven vanwege de globale groeivertraging minder bereid zijn om te investeren. Anderzijds blijven grote koersbewegingen uit, dit vanwege de hoop dat China alsnog nieuwe stimuleringsmaatregelen zal aankondigen. Voorlopig blijven die verwachte maatregelen echter uit, maar de regering in Beijing houdt de economische evolutie wel nauwlettend in de gaten. Goud blijft interessantVolgens Nicholas Johnson van PIMCO is goud interessant voor inflatiebescherming en waardebehoud. Al meer dan een millennium is goud over het algemeen waardevast gebleken, zelfs bij wisseling van verscheidene valutaregimes. De beschikbaarheid van goud is beperkt, en PIMCO ziet een toenemende vraag die in lijn is met de economische groei per hoofd van de wereldbevolking. Gezien de waarderingen van het moment en het huidige beleid van centrale banken, denkt Nicholas Johnson dat beleggers moeten overwegen om goud en andere dure metalen in hun portefeuille op te nemen in gediversifieerde portefeuilles.