De renteverlaging zou normaliter vanaf 1 april doorgevoerd worden. Het probleem is dat de Japanse vennootschapsbelasting hoger is dan die in de omringende landen. Ze bedraagt namelijk 40,69%, tegenover 28% in het UK en 25% in China.

In de gegeven omstandigheden zal het echter moeilijk zijn om de belasting te verlagen, gezien de zware kosten die verbonden zijn aan de wederopbouw van het land.

De renteverlaging zou normaliter vanaf 1 april doorgevoerd worden. Het probleem is dat de Japanse vennootschapsbelasting hoger is dan die in de omringende landen. Ze bedraagt namelijk 40,69%, tegenover 28% in het UK en 25% in China. In de gegeven omstandigheden zal het echter moeilijk zijn om de belasting te verlagen, gezien de zware kosten die verbonden zijn aan de wederopbouw van het land.