De beperkte omvang van de catastrofe, waarbij Bank Degroof abstractie maakt van de nucleaire problematiek, houdt verband met drie zaken. De eerste is de relatief geringe bijdrage die de betrokken zones tot de economie leveren.

De tweede is de impact van de uitgaven die voor de heropbouw moeten gebeuren. De derde is de versoepeling van het begrotings- en monetaire beleid dat de overheid zal doorvoeren.

De beperkte omvang van de catastrofe, waarbij Bank Degroof abstractie maakt van de nucleaire problematiek, houdt verband met drie zaken. De eerste is de relatief geringe bijdrage die de betrokken zones tot de economie leveren. De tweede is de impact van de uitgaven die voor de heropbouw moeten gebeuren. De derde is de versoepeling van het begrotings- en monetaire beleid dat de overheid zal doorvoeren.