De premier doelt daarmee uiteraard op de spanningen met China, die in de afgelopen maanden alsmaar verder zijn opgelopen. De vergelijking tussen de vooravond WOI en nu start op de eerste plaats met de relatie tussen Groot-Brittannië en Duitsland, die destijds sterk geleek op die tussen China en Japan nu.

Het grote gevaar is dat in het geval van het uitbreken van een conflict tussen beide laatstgenoemde landen de Verenigde Staten als bondgenoot van Japan tussenbeide zullen moeten komen. Zo kan uiteindelijk de hele wereld bij het conflict betrokken worden, want ook de NATO zal de zijde van Japan kiezen.

De premier doelt daarmee uiteraard op de spanningen met China, die in de afgelopen maanden alsmaar verder zijn opgelopen. De vergelijking tussen de vooravond WOI en nu start op de eerste plaats met de relatie tussen Groot-Brittannië en Duitsland, die destijds sterk geleek op die tussen China en Japan nu. Het grote gevaar is dat in het geval van het uitbreken van een conflict tussen beide laatstgenoemde landen de Verenigde Staten als bondgenoot van Japan tussenbeide zullen moeten komen. Zo kan uiteindelijk de hele wereld bij het conflict betrokken worden, want ook de NATO zal de zijde van Japan kiezen.