Deze impliciete Japans-Amerikaanse alliantie is volgens Carmignac ten dele gericht tegen China, waar de - te langzaam geachte - opwaardering van de yuan wijst op het begin van een volgende "mondiale valutaoorlog"; Korea, Brazilië en Australië zijn hierin al verwikkeld, omdat deze landen ongerust zijn over de effecten van de stijging van hun valuta onder invloed van de enorme hoeveelheden liquiditeiten die door de Amerikaanse en Japanse beleggers worden uitgestort.

Geconfronteerd met de daling van de dollar staat de rest van de wereld volgens Carmignac voor de keuze om ofwel de hogere wisselkoers te accepteren - de keuze van Europa - ofwel eveneens het aantal betaalmiddelen in omloop op te voeren en aldus nolens volens de eigen bedrijvigheid en tevens de binnenlandse inflatiedruk te stimuleren.

Deze impliciete Japans-Amerikaanse alliantie is volgens Carmignac ten dele gericht tegen China, waar de - te langzaam geachte - opwaardering van de yuan wijst op het begin van een volgende "mondiale valutaoorlog"; Korea, Brazilië en Australië zijn hierin al verwikkeld, omdat deze landen ongerust zijn over de effecten van de stijging van hun valuta onder invloed van de enorme hoeveelheden liquiditeiten die door de Amerikaanse en Japanse beleggers worden uitgestort. Geconfronteerd met de daling van de dollar staat de rest van de wereld volgens Carmignac voor de keuze om ofwel de hogere wisselkoers te accepteren - de keuze van Europa - ofwel eveneens het aantal betaalmiddelen in omloop op te voeren en aldus nolens volens de eigen bedrijvigheid en tevens de binnenlandse inflatiedruk te stimuleren.