De voorspellende indicatoren van de economische bedrijvigheid (Tankan) zijn opgeveerd tot het niveau van vóór 2008, terwijl de daling van de reële rente bijdraagt aan de economische opleving.

De markten zijn evenwel ongeduldig en wachten met enige terughoudendheid op meer details over de door de regering-Abe beloofde structurele hervormingen op het gebied van bedrijfsbelastingen, liberalisering van de arbeidsmarkt en stimulering van loonsverhogingen.

Het feit dat de politici, de monetaire autoriteiten en de werkgeversorganisaties nauw samenwerken in deze voor de Japanse groei essentiële kwesties, doet Carmignac steeds meer geloven in de goede afloop van de moedige poging van Japan om reflatie te creëren en zet de vermogensbeheerder ertoe aan geduldig te blijven en welwillendheid aan de dag te leggen, zonder evenwel onze waakzaamheid te verliezen.

De voorspellende indicatoren van de economische bedrijvigheid (Tankan) zijn opgeveerd tot het niveau van vóór 2008, terwijl de daling van de reële rente bijdraagt aan de economische opleving. De markten zijn evenwel ongeduldig en wachten met enige terughoudendheid op meer details over de door de regering-Abe beloofde structurele hervormingen op het gebied van bedrijfsbelastingen, liberalisering van de arbeidsmarkt en stimulering van loonsverhogingen. Het feit dat de politici, de monetaire autoriteiten en de werkgeversorganisaties nauw samenwerken in deze voor de Japanse groei essentiële kwesties, doet Carmignac steeds meer geloven in de goede afloop van de moedige poging van Japan om reflatie te creëren en zet de vermogensbeheerder ertoe aan geduldig te blijven en welwillendheid aan de dag te leggen, zonder evenwel onze waakzaamheid te verliezen.