De centrale bank ziet de inflatie in de eerste maanden van het boekjaar 2010-2011 weer wat aantrekken, maar deze stijging zou hoofdzakelijk het gevolg zijn van de gestegen voedselprijzen.

Onderliggend worstelt Japan nog steeds met deflatie en dat zal op wat langere termijn ook zou blijven. Takuji Okubo, chief economist bij Societe Generale Securities, wijst er op dat de verwachting wat betreft de kerninflatie ongewijzigd is gebleven.

Het ziet er dus niet naar uit dat er een wijzigiging in de monetaire politiek zit aan te komen. De Bank of Japan verwacht verder dat de Japanse economie geleidelijk aan zal aantrekken, zonder dat van een spectaculaire groei sprake is.

De centrale bank ziet de inflatie in de eerste maanden van het boekjaar 2010-2011 weer wat aantrekken, maar deze stijging zou hoofdzakelijk het gevolg zijn van de gestegen voedselprijzen. Onderliggend worstelt Japan nog steeds met deflatie en dat zal op wat langere termijn ook zou blijven. Takuji Okubo, chief economist bij Societe Generale Securities, wijst er op dat de verwachting wat betreft de kerninflatie ongewijzigd is gebleven. Het ziet er dus niet naar uit dat er een wijzigiging in de monetaire politiek zit aan te komen. De Bank of Japan verwacht verder dat de Japanse economie geleidelijk aan zal aantrekken, zonder dat van een spectaculaire groei sprake is.