Alleen op basis van stabiele valutakoersen kan de stabiliteit van de economische opleving gegarandeerd worden. Naoshima verwijst uiteraard naar de stijging van de koers van de yen, die de Japanse economie dreigt te ontwrichten.

De koers van de yen is gestegen tot een nieuwe piek voor de afgelopen 15 jaar ten opzichte van de dollar. In de visie van Naoshima is de yen momenteel te duur, waardoor de opleving in Japan dreigt stil te vallen.

Sommige Japanse bedrijven overwegen al om een deel van de productie naar het buitenland over te brengen. Als de koers van de yen blijft stijgen, kunnen meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen.

Alleen op basis van stabiele valutakoersen kan de stabiliteit van de economische opleving gegarandeerd worden. Naoshima verwijst uiteraard naar de stijging van de koers van de yen, die de Japanse economie dreigt te ontwrichten. De koers van de yen is gestegen tot een nieuwe piek voor de afgelopen 15 jaar ten opzichte van de dollar. In de visie van Naoshima is de yen momenteel te duur, waardoor de opleving in Japan dreigt stil te vallen. Sommige Japanse bedrijven overwegen al om een deel van de productie naar het buitenland over te brengen. Als de koers van de yen blijft stijgen, kunnen meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen.